Healthy environment, healthy youth

Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja. Trzy słowa, które każdy z nas zna. Z dnia na dzień przebywamy w coraz bardziej zróżnicowanych środowiskach i kulturach, przez co coraz trudniej jest nam pojąć wszystkie informacje. Czasem nie jesteśmy świadomi ciężaru, jaki mają nasze słowa, czyny i pomimo, że nie chcemy innych krzywdzić, to jednak pozornie niegroźny żart, niekontrolowane spojrzenie czy nieprzemyślane zdanie potrafi zranić i wyrządzić krzywdę drugiej osobie. Swój udział w zjawisku dyskryminacji mają również media. Między innymi z tego względu Associazione Vele Corsare postanowił wprowadzić w życie międzynarodowy projekt szkoleniowy, który za cel obiera sobie odwrócenie tego zjawiska do góry nogami i tym samym wdrożenie używania mediów jako narzędzia przeciwko dyskryminacji!

W projekcie szkoleniowym weźmie udział 11 organizacji z 11 różnych państw: Włoch, Rumunii, Węgier, Bułgarii, Czech, Estonii, Francji, Litwy, Polski, Portugalii i Słowacji. Każdy kraj partnerski będzie reprezentowany przez 3 osoby.

Numer referencyjny

2021-1-IT03-KA153-YOU-000011438

Okres trwania projektu

19.09.2022 – 27.10.2022

Działania, które zostaną podjęte w szkoleniu:

– 2-dniowe spotkanie przygotowujące szkolenie, które odbędzie się we Włoszech (19 – 22.09.2022 r.)

– 9-dniowe szkolenie we Włoszech, w którym udział weźmie 11 organizacji z Europy, podczas którego uczestnicy będą brali udział w:

  1. Szerzeniu świadomości na temat kultury, różnic kulturowych oraz tożsamości kulturowej wśród uczestników szkolenia
  2. Szerzeniu świadomości na temat podatności ludzi wewnątrz danej kultury na stereotypy, uprzedzenia i w efekcie na dyskryminację innych
  3. Podkreśleniu znaczenia mediów i ich wpływu na nasze odczucia i uprzedzenia
  4. Usprawnieniu kompetencji takich jak używanie nowych technologii w celu zwalczania dyskryminacji
  5. Treningu w użyciu mediów jako narzędzia przeciwko dyskryminacji
  6.  Budowaniu współpracy pomiędzy organizacjami i wspólne tworzenie przyszłych działań projektowych

   

  Co robimy podczas szkolenia:

  • dowiadujemy się, w jaki sposób nasze własne uwarunkowania kulturowe wpływają na nasze relacje z osobami z odmiennych kultur i środowisk
  • poznajemy osoby z kultur, z którymi nie jesteśmy zaznajomieni
  • uczymy się wykorzystywać nowe media i technologie w celu zwalczania dyskryminacji
  • uczymy się przygotowywać i tworzyć żarty, krótkie filmy i reklamy antydyskryminacyjne
  • tworzymy nowe, międzynarodowe znajomości

   Do projektu zaangażowani są:

   Associazione Vele Corsare

   Lider projektu,

   Włochy

   Asociația Clubul Tinerilor din Sfântu Gheorghe (Youth Club of Saint George)

   Partner

   Rumunia

   YOPA – FIATALOK AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTELÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

   Partner

   Węgry

    

   Association FOR YOU

   Partner

   Bułgaria

   EVROPSKE CENTRUM MLADEZE BRECLAV

   Partner 

   Czechy

    

   Avatud Ühiskond

   Partner

   Estonia

   Comité UFCV de la Loire

   Partner

   Francja

    

   VSI PASAULIO PILIECIU AKADEMIJA 

   Partner 

   Litwa

    

   Stowarzyszenie LEVEL UP 

   Partner

   Polska

   Check-IN Cooperation and Development

   Partner

   Portugalia

    

   logo erasmus+

   Región bez hraníc

   Partner

   Słowacja

   Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+