logo erasmus+

Healthy environment, healthy youth

Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja. Trzy słowa, które każdy z nas zna. Z dnia na dzień przebywamy w coraz bardziej zróżnicowanych środowiskach i kulturach, przez co coraz trudniej jest nam pojąć wszystkie informacje. Czasem nie jesteśmy świadomi ciężaru, jaki mają nasze słowa, czyny i pomimo, że nie chcemy innych krzywdzić, to jednak pozornie niegroźny żart, niekontrolowane spojrzenie czy nieprzemyślane zdanie potrafi zranić i wyrządzić krzywdę drugiej osobie. Swój udział w zjawisku dyskryminacji mają również media. Między innymi z tego względu Associazione Vele Corsare postanowił wprowadzić w życie międzynarodowy projekt szkoleniowy, który za cel obiera sobie odwrócenie tego zjawiska do góry nogami i tym samym wdrożenie używania mediów jako narzędzia przeciwko dyskryminacji!

W projekcie szkoleniowym weźmie udział 11 organizacji z 11 różnych państw: Włoch, Rumunii, Węgier, Bułgarii, Czech, Estonii, Francji, Litwy, Polski, Portugalii i Słowacji. Każdy kraj partnerski będzie reprezentowany przez 3 osoby.

Numer referencyjny

2021-1-IT03-KA153-YOU-000011438

Okres trwania projektu

 19.09.2022 r. – 27.10.2022 r.

Działania, które zostaną podjęte w szkoleniu:

– 2-dniowe spotkanie przygotowujące szkolenie, które odbędzie się we Włoszech (19 – 22.09.2022 r.)

– 9-dniowe szkolenie we Włoszech, w którym udział weźmie 11 organizacji z Europy, podczas którego uczestnicy będą brali udział w:

  1. Szerzeniu świadomości na temat kultury, różnic kulturowych oraz tożsamości kulturowej wśród uczestników szkolenia
  2. Szerzeniu świadomości na temat podatności ludzi wewnątrz danej kultury na stereotypy, uprzedzenia i w efekcie na dyskryminację innych
  3. Podkreśleniu znaczenia mediów i ich wpływu na nasze odczucia i uprzedzenia
  4. Usprawnieniu kompetencji takich jak używanie nowych technologii w celu zwalczania dyskryminacji
  5. Treningu w użyciu mediów jako narzędzia przeciwko dyskryminacji
 •  Budowaniu współpracy pomiędzy organizacjami i wspólne tworzenie przyszłych działań projektowych

 

Co robimy podczas szkolenia:

 • dowiadujemy się, w jaki sposób nasze własne uwarunkowania kulturowe wpływają na nasze relacje z osobami z odmiennych kultur i środowisk
 • poznajemy osoby z kultur, z którymi nie jesteśmy zaznajomieni
 • uczymy się wykorzystywać nowe media i technologie w celu zwalczania dyskryminacji
 • uczymy się przygotowywać i tworzyć żarty, krótkie filmy i reklamy antydyskryminacyjne
 • tworzymy nowe, międzynarodowe znajomości

Do projektu zaangażowani są:

Associazione Vele Corsare

Lider projektu,

Włochy

Asociația Clubul Tinerilor din Sfântu Gheorghe (Youth Club of Saint George)

Partner

Rumunia

YOPA – FIATALOK AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTELÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Partner

Węgry

 

Association FOR YOU

Partner

Bułgaria

EVROPSKE CENTRUM MLADEZE BRECLAV

Partner 

Czechy

 

Avatud Ühiskond

Partner

Estonia

Comité UFCV de la Loire

Partner

Francja

 

VSI PASAULIO PILIECIU AKADEMIJA 

Partner 

Litwa

 

Stowarzyszenie LEVEL UP 

Partner

Polska

Check-IN Cooperation and Development

Partner

Portugalia

 

logo erasmus+

Región bez hraníc

Partner

Słowacja

Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+