logo erasmus+

E-volunteering – key to be active

Z powodu pandemii młodzi ludzie napotykają wiele trudności, aby móc poszerzyć swoje umiejętności, kompetencje i doświadczenia zawodowe. Wiele możliwości zostało zamkniętych z powodu ograniczeń, kwarantanny, zamkniętych granic itp. Osoby pracujące z młodzieżą i wychowawcy zostali zmuszeni do wstrzymania swoich działań lub przeniesienia wszystkiego do formy online. Był to bardzo trudny czas dla wszystkich, aby pokonać nowe bariery.

Numer referencyjny

2020-1-PL01-KA227-YOU-096282

Okres trwania projektu

15.06.2021 – 14.02.2023

Podczas projektu chcielibyśmy poznać dobre praktyki, które zostały wdrożone przez europejskie organizacje podczas obowiązujących ograniczeń, które zapewniły i utrzymały motywację młodych ludzi oraz pomogły im być aktywnymi społecznie i zawodowo. Zmapujemy możliwości wykorzystania informatycznych narzędzi edukacyjnych do przygotowania kreatywnych lekcji oraz stworzymy narzędzie, które pomoże wolontariuszom i organizacjom dopasować się do siebie, spełnić ich potrzeby i oczekiwania. Ponadto będziemy promować możliwości e-wolontariatu jako sposobu na zwiększenie umiejętności i kompetencji.

Planowane efekty naszej współpracy:

1. O1 – Badania wśród organizacji pozarządowych z całej Europy na temat tego, jak różnym organizacjom udało się utrzymać aktywność zawodową młodych ludzi w czasie pandemii. Stworzone badania będą prowadzone na terenie całej Europy. Wyniki będą cenne dla organizacji i rządów jako informacja zwrotna o tym – jak aktywny pozostał III sektor w czasie kryzysu i jak bardzo zaangażował młodzież w swoje działania.
2. O2 – Gry wirtualne jako nowe narzędzie angażowania i edukacji młodzieży.
3. O3 – Test sprawdzający zostanie przygotowany zarówno dla potencjalnego wolontariusza, jak i potencjalnej organizacji pozarządowej, które zamierzają podjąć współpracę. Ten sam kwestionariusz będzie wypełniany przez organizację, która szuka wolontariusza oraz przez wolontariusza, który szuka działań społecznych, a następnie po wypełnieniu zostaną im pokazane wyniki.
4. 12 edukatorów z 4 krajów będzie miało szansę zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności informatyczne podczas międzynarodowego szkolenia w Larissie w Grecji.

Rezultaty projektu

Organizacje biorące udział w projekcie:

Logo Dream Youth Actives

Stowarzyszenie LEVEL UP

Lider projektu

POLSKA

Logo Dream Youth Actives

INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

Partner

GRECJA

Logo Dream Youth Actives

VIENNA ASSOCIATION OF EDUCATION VOLUNTEERS

Partner

AUSTRIA

Logo Fiatalok Egységben Egyesület

Proutist Universal Malta

Partner

MALTA

Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.