logo erasmus+

BE ACTIVE!

Projekt ma na celu edukację i zachęcenie młodych ludzi do aktywności fizycznej, jak i społecznej (wskazanie uczestnikom jak ważne jest angażowanie się w procesy decyzyjne na szczeblu lokalnym i krajowym). W projekcie weźmie udział młodzież z Norwegii, Ukrainy, Litwy, Turcji i Polski, a miejscem, w którym będzie odbywał się projekt to miasto Hamar w Norwegii. 30 młodych ludzi poszerzy swoją aktualną wiedzę i zdobędzie nowe doświadczenia w obszarze zdrowia, sportu, włączenia społecznego i zdrowego styl życia.

Numer referencyjny

2020-3-NO02-KA105-001768

Okres trwania projektu

13.07.2022 – 22.07.2022

Cele projektu zrealizujemy poprzez:

● pozaformalna naukę i zabawę;
● działania dot. aktywizacji społecznej na świeżym powietrzu (w otoczeniu norweskich gór!);
● uprawianie sportu/aktywności fizycznej każdego dnia;
● pod koniec każdego dnia będzie organizowana grupowa refleksja, aby ułatwić uczestnikom proces uczenia się i reflekcji nad procesem edukacyjnym;
● przeprowadzanie dyskusji, debat i rozmów, na różne tematy, z współuczestnikami projektu.

Co robimy podczas projektu:

● poszerzamy i zdobywamy nową wiedzę na temat zdrowia, sportu, aktywizacji społecznej i ogólnie zdrowego stylu życia;
● promujemy takie wartości jak tolerancja, poszanowanie różnorodności kulturowej, równość płci, wzajemne zrozumienie, szacunek i solidarność;
● uczymy się działania i współpracy w grupie – słuchania, wyrażania swojego zdania, angażowania się, wspierania się nawzajem;
● nabywamy nowe kompetencje;
● zawieramy międzynarodowe znajomości i wymieniamy się spostrzeżeniami i doświadczeniem w różnych tematach z uczestnikami z innych krajów;
● dajemy możliwość uczenia sią poza granicami polski i podróżowania po Europie celem wzmacniania swoich kompetencji społecznych, językowych i poznawczych.

Logo Development & Initiative

DEVELOPMENT AND INITIATIVE

Partner projektu

Dnipro, Ukraina

logo erasmus+

Viken

Organizacja przyjmująca

Drammen, Norwegia

logo Diyarbakir

Diyarbakir Çevre ve Kalkinma Dernegi

Lider projektu

Ucarli Koyu, Turcja

Logo Dream Youth Actives

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner projektu

Łódź, Polska

Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.