27 czerwca, 2023

dziadek z wnukiem, międzypokoleniowe spotkania

Coraz częściej w sferze społecznej poruszany jest temat międzypokoleniowości i zwraca się uwagę na specyfikę funkcjonowania poszczególnych generacji pokoleniowych. Budowanie pozytywnych relacji oraz dialogu pomiędzy określonymi grupami społecznymi stanowi niezaprzeczalną wartość dla każdego z nas. Nie można jednak zapomnieć o pewnych barierach i odmiennych stylach komunikacyjnych czy preferencjach, które niekiedy mogą w pewnym stopniu ograniczać swobodną wymianę doświadczeń.

Dlatego też Level Up wraz z organizatorem Stronger Together – Fundacją British Council, postanowiło podjąć się stworzenia inicjatywy, która pozwoliłaby przedstawicielom różnych pokoleń na zrozumienie siebie nawzajem, integrację i otwartą rozmowę. Tak oto powstała Międzypokoleniowa Grupa Dyskusyjna, której koordynatorem z ramienia naszego stowarzyszenia był Tomasz Kotarski. 

Przebieg projektu

Składał się on z 9 spotkań stacjonarnych prowadzonych w formie moderowanych dyskusji na temat ważnych kwestii społecznych. Uczestnikami byli przedstawiciele reprezentujący różne grupy pokoleniowe (15-, 20-, 30- latkowie wraz z pokoleniem 60+). Poszczególne spotkania trwały po ok. 2 godziny i były moderowane przez doświadczoną trenerkę, Aleksandrę Pszczólińską. Każde z nich miało swój temat przewodni, który był dostosowywany pod potrzeby i zainteresowania grupy. Zatem jakie kwestie mieli okazję poruszyć uczestnicy? Były to m.in.:

 • poczucie szczęścia – skąd się bierze, jak je osiągnąć i czy media mają na nie wpływ;
 • kierowanie się wartościami w życiu;
 • posiadanie autorytetów;
 • czym jest mądrość i czy jest ściśle związana z wiekiem;
 • troska o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, w tym aspekt kondycji psychicznej młodych ludzi w Polsce;
 • dobrostan psychiczny, wellbeing i utrzymanie równowagi w życiu;
 • samoocena, potrzeba zrozumienia, samotność;
 • kwestia transpłciowości, języka inkluzywnego;
 • miłość i seksualność w różnym wieku;
 • patriotyzm oraz doświadczenia Polaków za granicą;
 • problem manipulacji medialnych i fake newsów (cennymi wskazówkami w tym zakresie podzieliła się jedna z uczestniczek dyskusji – absolwentka dziennikarstwa).

Każda ze zgromadzonych osób miała możliwość wymiany zdań z przedstawicielami innych pokoleń. Sprzyjała temu otwartość i duże zainteresowanie uczestników poruszanymi tematami. Pozwoliło to stworzyć świetną atmosferę do konfrontacji ze stereotypami, nie zawsze zgodnymi z rzeczywistością przekonaniami oraz nauczenia się czegoś od siebie.

Seniorzy w swoich wypowiedziach wykazywali się ogromną mądrością i doświadczeniem, potrafili spojrzeć na poruszane tematy z dystansem oraz zrozumieniem dla młodszego pokolenia. Z kolei młodsi uczestnicy mocno zaznaczali swoje otwarte i elastyczne podejście do różnych kwestii społecznych, tolerancji, akceptacji różnorodności. Oba kierunki myślowe obrane przez uczestników umożliwiły spojrzenie na świat z zupełnie różnych, interesujących perspektyw.

Realizacja celów projektu – wrażenia uczestników

Motywacją do realizacji Międzypokoleniowej Grupy Dyskusyjnej były cele i efekty, które rezonowały z misją naszego stowarzyszenia, która odnosi się m.in. do poprawy jakości życia lokalnych społeczności, propagowania otwartości i współpracy bez uprzedzeń. Czy nam się udało? O tym opowiedzieli sami uczestnicy tej inicjatywy!

1. Integracja różnych grup pokoleniowych

„Wzięłam udział w owym przedsięwzięciu, ponieważ sama jako dziecko miałam trudność w porozumiewaniu się z niektórymi osobami od siebie starszymi. Chciałam przekonać się, jak przedstawia się dzisiejsza sytuacja, jeżeli chodzi o ten temat. Sama mam dzieci, dziś już dorosłe i chciałabym, aby one i ich dzieci w przyszłości nie miały żadnych problemów w komunikacji i rozumieniu siebie nawzajem.

Spotkania te pomogły mi lepiej zrozumieć młodych ludzi. Jestem pewna, że dialog i wymiana naszych życiowych doświadczeń jest z korzyścią zarówno dla młodych jak i starszych.”

~ Uczestniczka dyskusji, 49 lat

2. Poznanie innych perspektyw w tematach, które były poruszane

„Mogę powiedzieć od siebie, że było to ciekawe spotkanie, którego trochę się obawiałam. Na pewno pomaga ćwiczyć cierpliwość, empatię zarówno od młodych, jak i tych nieco starszych. Uważam, że jest to ciekawa szansa na poznanie innej perspektywy. Dziękuję za projekt!”

~ Uczestniczka dyskusji, 19 lat

3. Zachęcenie uczestników do spojrzenia na inne pokolenia z większą otwartością

„Temat dyskusji międzypokoleniowej wydał mi się bardzo ciekawy. Tematy, które proponowała moderatorka, były bardzo ciekawe. Strasznie żałuję, że na początku, kiedy było dużo seniorów chętnych do dyskusji, była znikoma liczba przedstawicieli młodego pokolenia. Gratuluję organizatorom, że pomimo początkowego niepowodzenia nie poddali się i udało im się załatwić uczestnictwo studentów UW. Myślę, że przy następnym tego typu projekcie warto w ten sposób podejść do przygotowań. Potencjał jest wielki, a tematyka ciekawa. Warto ponownie zorganizować taki projekt. Dyskusje ze studentami były ciekawe, ale mój obraz młodego pokolenia się tylko trochę zmienił i to na plus.

Od młodych, mądrych i inteligentnych ludzi wiele się można nauczyć. I to jest ciekawsze czasami, niż przekazywanie doświadczeń, które nie zawsze można wykorzystać w aktualnej rzeczywistości.”

~ Uczestnik dyskusji, 71 lat

4. Stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów na ważne tematy społeczne dla osób z różnymi doświadczeniami życiowymi

„Z ramienia UW Wydziału Pedagogicznego zdecydowałam się wziąć udział w tym niesamowicie wartościowym projekcie dla mnie. Głównym czynnikiem motywującym mnie do uczestnictwa była realizacja specjalności andragogika, która wiąże się właśnie z osobami dorosłymi. Cotygodniowe dyskusje zmieniły mój punkt widzenia na niektóre aspekty życia. Co więcej, przekazywane informacje, opowiadane historie czy refleksje starszych ludzi, zaczerpnięte z ich własnego życia i wyznawanych poglądów są w pewien sposób wiarygodne, szczere i głębokie. Często konfrontowałam swoje aktualne trudności z tymi, o których oni mówili i mieli w większości przypadków rację: nie należy się w większości spraw tak nadmiernie – jak to mamy w zwyczaju – przejmować. To był cenny czas, produktywnie spędzony, można było się skonfrontować, wymienić parę zdań, poznać – co najważniejsze –  ludzi ze starszego pokolenia, zmienić stereotypowy sposób myślenia o nich, jak to było w moim przypadku, ponieważ to, co miałam w głowie przed rozpoczęciem projektu, znacząco uległo zmianie już w trakcie trwania przedsięwzięcia, jak i na samym podsumowaniu programu. Zdecydowanie na korzyść 🙂

Osobiście uważam, że wszystko zostało przeprowadzone na wysokim poziomie. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Zapewniono możliwość kontaktu, zadbano o ochronę danych osobowych, płynność komunikacji, np. dot. zmian godzin, przygotowywano pyszne poczęstunki, pozyskiwano uczestników. Wszystko to naprawdę się udało, organizacja na duży plus. Realizacja również, treści merytoryczne bardzo dobrze dobrane do zgromadzonych osób.”

~ Gabriela, 21 lat

5. Zwiększenie wzajemnego zrozumienia względem przyjmowanych postaw, zachowań i wartości, otwarcie się na siebie nawzajem, eliminacja uprzedzeń i stereotypów

„Kiedy uzyskiwałem informację zwrotną odnośnie swoich przekonań, uczyłem się uważnie słuchać, a chcąc być właściwie zrozumianym, uczyłem się mówić.”

~ Uczestnik dyskusji

„Wzięłam udział w dwóch spotkaniach z ciekawości. Podeszłam do spotkań bez żadnych oczekiwań i bez żadnych wyobrażeń jak spotkania mogą wyglądać. Dyskusje były bardzo ciekawe i poszerzające horyzonty. Na pewno zaskoczyło mnie to, że grupa seniorów uczestnicząca w spotkaniach była bardzo świadoma i miała otwarte podejście do życia, nie było kłótni politycznych i światopoglądowych 😉 Zaangażowanie i świadomość młodego pokolenia było znacznie mniejsze… Możliwe, że wynika to z tego, że młodzi ludzie nie mają wyrobionych swoich własnych silnych poglądów, które były niezbędne podczas spotkań, w których uczestniczyłam (rozmowa o gender i o manipulacji i fake newsach w mediach). Serdecznie rekomenduje udział w dyskusjach, bowiem podczas spotkania można usłyszeć wiele wypowiedzi, które nakłaniają do refleksji nad własnym życiem.

Serdecznie rekomenduję współpracę ze Stowarzyszeniem LEVEL UP, którego każdy projekt wyróżnia się jakością. Projekt „Dyskusje międzypokoleniowe” został przeprowadzony na bardzo wysokim poziomie. Wielkie gratulacje dla pani Aleksandry za świetne prowadzenie spotkań oraz dla Tomka za skoordynowanie całego projektu.”

~ Kamila, 27 lat

Międzypokoleniowa Grupa Dyskusyjna podsumowanie

Inicjatywa, której się podjęliśmy z Fundacją British Council, zakończyła się dużym sukcesem. W dużej mierze zawdzięczamy to samym uczestnikom, którzy zdecydowali się na wzięcie w niej udziału, a także osobom zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia. Wierzymy, że projekt w pewien sposób przyczynił się do eliminowania barier międzypokoleniowych i stworzył szansę do rozwoju innowacyjnego, otwartego społeczeństwa przyszłości. Jeśli chcesz poznać inne projekty, które mieliśmy okazję tworzyć lub współorganizować z naszymi partnerami – zajrzyj tutaj!