Ze względu na stereotypowe myślenie o pracy w biurze od 8:00 do 20:00 bardzo trudno sobie wyobrazić, co mogłoby być inaczej. Ale postaraj się wyobrazić sobie, że możesz przyjść do pracy nie rano, ale w porze obiadowej i nikt nie będzie ci zarzucał, że się spóźniłeś. Lub możesz wykonywać projekt nie w biurze, ale gdzie indziej, na przykład w lokalnej kawiarni. Brzmi intrygująco, prawda? Ale od razu pojawia się pewna nieufność do tego, może się wydawać, że taki schemat pracy jest możliwy tylko w jakimś innowacyjnym startupie. Jednak w wielu organizacjach na całym świecie istnieje kultura „results only”. 

 

 

W tym artykule wyjaśnimy czym jest środowisko pracy nastawione wyłącznie na wyniki (ROWE), omówimy mocne i słabe strony oraz zobaczymy, które organizacje już z niego korzystają.

Koncepcja ROWE została opracowana przez Kali Resslera i Jody Thompson, założycieli firmy konsultingowej CultureRx. Opublikowali również to podejście w swojej książce “Why Work Sucks and How to Fix it” 2008 roku.

Z pomocą ROWE pracownicy są oceniani pod kątem ich efektywności i wykonanej pracy, zarówno jest oceniana ich inwestycja w projekty. W tym samym czasie w ogóle nie jest ważna ich obecność w biurze czy godziny, w których pracują. Pracownicy mają pełną autonomię w swoich projektach i możliwość wyboru sposobu realizacji swoich celów. Najważniejsze jest to, że czas, który członkowie zespołu tracą na zadania, nie ma znaczenia, liczą się tylko ich wyniki. (Jest to podobne do stosunków pracy z „freelancerami”, którzy otrzymują wynagrodzenie wyłącznie za wykonywaną pracę) 

Mocne strony ROWE

– strategia zrzuca odpowiedzialność za pracę bezpośrednio w ręce pracowników (wydajność pracownika jest w ostatecznym rozrachunku jego odpowiedzialnością)

– koncentruje się wyłącznie na wynikach i celach. Oznacza to, że członkowie zespołu dobrze rozumieją, jakie cele muszą osiągnąć i w jaki sposób to zrobić

– możliwość pracy z domu (np. dla introwertyków jest to uwolnienie od komunikacji z innymi, a dla przedsiębiorstwa to redukcja kosztów na wynajem biur)

Słabe strony ROWE

– zawsze znajdą się pracownicy, którzy nie będą w stanie być zdyscyplinowani i wykonać wszystko na czas

– praca poza biurem może prowadzić do obniżenia poziomu komunikacji (np. niektórzy twierdzą, że czas spędzony razem w biurze jest niezbędny do wspólnej pracy i efektywnego osiągania celów)

Wyzwania ROWE

Musimy zrozumieć, że takie podejście nie zawsze jest skuteczne. Na przykład nie działa to w działach obsługi klienta, gdzie członkowie zespołu muszą być dostępni w przewidywalnych godzinach, aby odpowiadać na zapytania klientów na żywo. Może to być również nieodpowiednie dla nowych lub niedoświadczonych osób, ponieważ potrzebują one natychmiastowego, regularnego wsparcia przywódców i mentoringu bez czekania na zaplanowane spotkania. Warto pamiętać o możliwych problemach z terminami, bo trzeba mieć pewność, że pracownicy wykonają wszystko na czas, niezależnie od miejsca pracy. A najważniejsze jest to, że ludzie zawsze powinni rozumieć, za co są odpowiedzialni i jasno rozumieć swoje zadania.

Wiele firm wykorzystuje ROWE do budowania silnej kultury korporacyjnej. Tego typu schemat pracy jest wdrażany i z powodzeniem zarządzany, zarówno dla firm tradycyjnych, jak i zdalnych. Na przykład World Wide Web Hosting, Big Universe, Trello, Collage.com, DataStax, Timely i inne.

Podsumowując, chciałabym powiedzieć, że aby z sukcesem zarządzać zespołem w kulturze ROWE, trzeba zadbać o zbudowanie solidnego fundamentu zaufania i zbędnie zdefiniować opisy stanowisk, tak aby wszyscy pracownicy rozumieli, co mają robić. Ponieważ najważniejszą częścią sukcesu w ROWE jest wyznaczanie jasnych, znaczących i mierzalnych celów dla pracowników oraz monitorowanie ich wydajności.

Autor: Iryna Hrynenko