Logo międzynarodowego programu Erasmus przedstawiające medytującą kobietę i napis "Masters of Body and Mind"

Masters Of Body And Mind

Projekt Masters Of Body And Mind ma na celu promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodych ludzi oraz pokazanie im, że aktywność fizyczna może być przyjemna i dostępna dla każdego. Warsztaty realizowane w czasie trwania projektu opierać będą się na metodach edukacji nieformalnej. Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi z mniejszymi szansami do podjęcia aktywności fizycznej oraz wprowadzenie pozytywnych zmian w ich codziennym życiu i społecznościach.

Numer referencyjny

2023-3-LT02-KA152-YOU-000182085

Czas trwania projektu

23.02.2024 – 22.12.2024

Wymiana

8.05.2024 – 17.05.2024

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

Wymiana młodzieży dla 36 osób z 6 krajów (Litwa, Polska, Estonia, Mołdawia, Macedonia Północna, Słowacja) obejmująca takie aktywności jak:

 • poszerzanie wiedzy na temat aktywności fizycznej i jej pozytywnego wpływu na ciało i umysł, 
 • podnoszenie świadomości uczestników,
 • praca za pomocą metod edukacji nieformalnej,
 • praca w grupach międzykulturowych w języku angielskim,
 • wizyta w Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w Upytė, Litwa,
 • zajęcia w terenie oraz wędrówka po lasach Parku Regionalnego Krekenava,
 • wieczory kulturowe, które wpłyną na poznanie zwyczajów oraz jedzenia z danego kraju.

Co robimy podczas projektu:

 • Próbujemy różnych form aktywności fizycznej (joga, acro-joga, technika Monkey Fighting, czy wędrówki po lasach).
 • Zwiększamy świadomość na temat różnych praktyk zdrowia psychicznego (medytacja, terapia piaskiem, warsztaty olejków eterycznych).
 • Zaprezentujemy „Paszport Młodzieżowy” i jego 8 podstawowych kompetencji.
 • Skupimy się na wzajemnym poznawaniu się, budowaniu społeczności i zaufania między uczestnikami i całym zespołem.
 • Zaprezentujemy „Kartę dobrych uczynków”, która będzie przydatna do dzielenia się wkładem każdego z uczestników.
 • Spędzamy czas na łonie natury z pełną świadomością i uważnością stosując techniki mindfulness

Do projektu zaangażowani są:

Logo Asociacija Tavo veiksmo partneriai

Asociacija Tavo veiksmo partneriai

Lider projektu

Litwa

Logo Level Up

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner projektu

Polska

Logo Association for Education and Development of Young People - EduArt Skopje

Association for Education and Development of Young People - EduArt Skopje

Partner projektu

Macedonia Północna

logo Mittetulundusuhing Noored Uhiskonna Heaks

Mittetulun-dusuhing Noored Uhiskonna Heaks

Partner projektu

Estonia

logo SUPERLIKE

SUPERLIKE

Partner projektu

Mołdawia

logo SYTEV

SYTEV

Partner projektu

Słowacja

Erasmus+ logo

Projekt jest dofinansowany i realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

flaga Unii Europejskiej i napis "Dofinansowane ze środków Unii Europejskiej"