Mężczyzna tańczący. Logo projektu Dance it out!

Follow your mind and body

Projekt skierowany jest do młodych ludzi, którzy chcą być bardziej świadomi znaczenia zdrowia fizycznego i psychicznego oraz jego wpływu na jednostkę, społeczności, a także całe społeczeństwo. Uczestnicy będą badać fundamentalne znaczenie utrzymania optymalnej kondycji fizycznej i psychicznej, zgłębiając główne przyczyny problemów zdrowotnych panujących w pięciu krajach uczestniczących. Poprzez interaktywne sesje poznają różne metody i techniki mające na celu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego.

Czas trwania projektu: 

01.08.2023 – 31.01.2025

Numer referencyjny projektu

2023-1-LT02-KA152-YOU-000140560

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • Zorganizowanie wymiany młodzieżowej dla 35 uczestników z 5 krajów
  • Udział w dyskusjach na temat zdrowia psychicznego i fizycznego
  • Praca w grupach międzykulturowych w języku angielskim
  • Wieczory kulturowe, które wpłyną na poznanie zwyczajów oraz jedzenia z krajów uczestniczących
  • Spotkania upowszechniające, które zostaną zorganizowane po wymianie przez uczestników projektu w celu podzielenia się zdobytym doświadczeniem z lokalną ludnością

  Co robimy podczas projektu:

   • Zwiększamy świadomość na temat stanu zdrowia psychicznego i fizycznego ludności w Polsce i w krajach uczestniczących
   • Poznajemy nowe techniki, praktyki i sposoby polepszenia poziomu zdrowia psychicznego i fizycznego
   • Tworzymy plan działań, które pomogą 5 lokalnym społecznościom poprawić stan zdrowia psychicznego i fizycznego
   • Nabywamy nowe umiejętności w zakresie medytacji i uważności

   

  Do projektu zaangażowani są:

  Logo partnera projektu - Unique Projects

  Asociacija Go Forward

  Lider projektu

  Litwa

  Logo LEVEL UP

  Stowarzyszenie LEVEL UP

  Partner projektu

  Polska

  logo partnera Vándor Fiatalok Egyesülete

  Fiatalok Egységben Egyesület

  Partner projektu

  Węgry

  Logo LEVEL UP

  ASOCIATIA TINERILOR CU INITIATIVA CIVICA

  Partner projektu

  Rumunia

  Logo LEVEL UP

  ASSOCIACAO CHECK-IN - COOPERACAO E DESENVOLVIMENTO

  Partner projektu

  Portugalia

  Erasmus+ logo

  Projekt jest realizowany i finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

  PL Finansowane przez Unię Europejską