Eksperymentarium klimatyczne

Podczas projektu realizujemy następujące cele:
  • Tworzymy możliwości do realizacji 6 mikroprojektów w tematyce ekologii, podjętych przez młodzież z wykorzystaniem metod stosowanych w norweskim modelu nauczania w tzw. folkehøgskole, czyli w szkołach ludowych i tym samym przeniesienie tych metod do Polski.
  • Uczymy młodzież zdobywania praktycznej wiedzy.
  • Dbamy o środowisko i ekologię.
  • Aktywizujemy seniorów i wykorzystujemy potencjał osób starszych i czerpiemy z ich wiedzy.
  • Motywujemy młode pokolenie do zaczerpnięcia wiedzy właśnie od nich.

Czas trwania projektu: 04.01.2021 – 30.04.2021

Projekt posiada kompleksowy program działania:
  • 4-dniowa wizyta studyjna zespołu Senfineco oraz LEVEL UP w Rogaland Folk Academy w Norwegii, w celu poznania norweskiego modelu nauczania w zakresie nauki pozaformalnej.
  • Zorganizowanie 5 warsztatów międzypokoleniowych (seniorzy dla młodzieży, młodzież dla seniorów), podczas których, wykorzystana będzie wiedza i umiejętności poznane w Norwegii. Warsztaty będą się odnosiły do tzw. zaradności życiowej i przekazania wiedzy młodemu pokoleniu z zakresu: nowe życie starych rzeczy, konserwacja żywności, oszczędzanie, dbanie o zdrowie. Osoby starsze jako aktywni prowadzący przekażą swoją codzienną wiedzę życiową młodemu pokoleniu.
  • Stworzenie 6 zespołów badawczych, do każdego zostanie zaangażowanych 5 osób (13-18 lat). Młodzież opracuje 6 mikroprojektów w oparciu o norweski model nauczania w tematyce ekologii.
  • Młodzież zostanie wyposażona w kompetencje pozwalające na efektywną pracę w grupie i realizację założonych przez siebie celów mikro-projektu oraz opracowania i przedstawienia jego wyników. W tym: metody pracy w norweskim modelu nauczania folkehøgskole; public speaking/pecha kucha/elevator pitch, komunikacja w grupie, umiejętności liderskie
  • Podczas 7 miesięcznej pracy zespoły otrzymają wsparcie za pomocą tzw. warsztatów “parasol” wspierających realizację inicjatyw młodzieżowych.
Projekt  będzie realizowny w współpracy z nastepującymi organizacjami:
Stowarzyszenie Senfineco

Stowarzyszenie Senfineco

Polska

Lider projektu

Stowarzyszenie LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Polska

Partner krajowy

Rogaland Folk Academy

Rogaland Folk Academy

Norwegia

Partner zagraniczny