Eksperymentarium klimatyczne

Projekt zakłada koncentrację na dbałości o klimat i ochronę środowiska.

Okres trwania projektu

04.01.2021 – 30.04.2021

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

 • 4-dniowa wizyta studyjna zespołu Senfineco oraz LEVEL UP w Rogaland Folk Academy w Norwegii, w celu poznania norweskiego modelu nauczania w zakresie nauki pozaformalnej.
 • Zorganizowanie 5 warsztatów międzypokoleniowych (seniorzy dla młodzieży, młodzież dla seniorów), podczas których, wykorzystana będzie wiedza i umiejętności poznane w Norwegii. Warsztaty będą się odnosiły do tzw. zaradności życiowej i przekazania wiedzy młodemu pokoleniu z zakresu: nowe życie starych rzeczy, konserwacja żywności, oszczędzanie, dbanie o zdrowie. Osoby starsze jako aktywni prowadzący przekażą swoją codzienną wiedzę życiową młodemu pokoleniu.
 • Stworzenie 6 zespołów badawczych, do każdego zostanie zaangażowanych 5 osób (13-18 lat). Młodzież opracuje 6 mikroprojektów w oparciu o norweski model nauczania w tematyce ekologii.
 • Młodzież zostanie wyposażona w kompetencje pozwalające na efektywną pracę w grupie i realizację założonych przez siebie celów mikro-projektu oraz opracowania i przedstawienia jego wyników. W tym: metody pracy w norwerskim modelu nauczania folkehøgskole; public speaking/pecha kucha/elevator pitch, komunikacja w grupie, umiejętności liderskie
 • Podczas 7 miesięcznej pracy zespoły otrzymają wsparcie za pomocą tzw. warsztatów „parasol” wspierających realizację inicjatyw młodzieżowych.
 • Projekt oparty jest o praktyczne działania młodzieży

  Co robimy podczas projektu:

  • tworzymy możliwości do realizacji 6 mikroprojektów w tematyce ekologii, podjętych przez młodzież z wykorzystaniem metod stosowanych w norweskim modelu nauczania w tzw. folkehøgskole czyli w szkołach ludowych i tym samym przeniesienie tych metod do Polski.
  • uczymy młodzież zdobywaia praktycznej wiedzy
  • dbamy o środowisko i ekologię
  • aktywizujemy seniorów i wykorzystujemy potencjał osób starszych i czerpiemy z ich wiedzy
  • motywujemy młode pokolenie do zaczerpnięcia wiedzy właśnie od nich

  Stowarzyszenie Senfineco
  Polska, Łódź
  Lider projektu

  LEVEL UP,
  Polska, Łódź
  Partner krajowy projektu

  Rogaland Folk Academy 
  Tvedestrand, Norwegia,
  Partner zagraniczny projektu

  logo erasmus+

  Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele –
  Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.