BurnOut Lab

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników, z zakresu zdrowia psychicznego oraz tematu wypalenia zawodowego. Na warsztatach będzie omówiona tematyka work-life balance oraz profilaktyka wypalenia zawodowego wśród młodzieży. Projekt odbędzie się w Szwecji i włączy 60 uczestników z 7 krajów. Uczestniczyć w tym projekcie będą młodzi członkowie i wolontariusze organizacji partnerskich oraz młodzież współpracująca z tymi NGO zainteresowana tematem wypalenia zawodowego.

Okres trwania projektu

  01.09.2021- 01.03.2023

Numer referencyjny

 2021-1-SE02-KA152-YOU-000008095

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

W ramach projektu zostanie zrealizowana wymiana młodzieży podczas której odbędą się: 

 •  warsztaty dot. problemu wypalenia zawodowego wśród aktywistów i młodzieży działających w III sektorze (problemy, wyzwania i rozwiązania)
 • sesje jogi
 • warsztaty dot. świadomości o symptomach wypalenia zawodowego
 • warsztaty z elementami aktywności fizycznej wspierające zdrowie psychiczne
 • warsztaty dot. wypalającej struktury organizacyjnej organizacji pozarządowych
 • warsztaty dot. zdrowej komunikacji w organizacji/w zespole

  Co robimy podczas projektu:

  • przybliżamy tematykę wypalenia zawodowego
  • promujemy profilaktykę, która zapobiega pojawianiu się symptomów wypalenia zawodowego wśród młodzieży wkraczającej na rynek pracy 
  • wymieniamy obserwacje, dobre praktyki stosowane w poszczególnych krajach europejskich
  • pokazujemy symptomy wypalenia zawodowego i ich skutki na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne
  • omawiamy czym jest wypalająca struktura organizacyjna 
  • promujemy sport jako element wspierający nasze zdrowie psychiczne
  • zachęcamy młodzież do podejmowania trudnych tematów społecznych i omawiania ich z młodzieżą z innych krajów podczas wymian i szkoleń

  Partnerzy:

  logo Diyarbakir

  Well-being Lab

   Lider projektu,

  Malmö, Szwecja

  logo Diyarbakir

  LEVEL UP

  Partner projektu,

  Łódź, Polska

  logo Diyarbakir

  Active Youth

  Partner projektu,

  Fgura, Malta

   

  logo Diyarbakir

  GENCLIK MEVSIMI DERNEGI

  Partner projektu,

  Stambuł, Turcja

  logo Diyarbakir

  Empowerment,Mindfulness and Wellbeing "GO Alive"

  Partner projektu,

  Siatista, Kozanis

  Grecja

   

  logo Diyarbakir

  VulcanicaMente

  Partner projektu,

  San Cesario di Lecce,

  Włochy

   

  logo Diyarbakir

  Tudatos Tervezésért

   Partner projektu,

  Budapeszt, Węgry

  Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.