logo erasmus+

Numer referencyjny

2021-1-LT01-KA220-ADU-00002840

Okres trwania projektu

28.02.2022 – 27.10.2023

All about the burnout

Powracamy z kontynuacją projektu ‘Out with burnout’, który był prowadzony w trakcie 15 miesięcy przez organizacje z Polski, Szwecji, Rumunii i Mołdawii. Ciąg dalszy projektu współtworzą 3 organizacje z Litwy, Szwecji oraz Polski ze względu na możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców mogących potencjalnie zmagać się z wypaleniem zawodowym.

Wypalenie jest konsekwencją nagromadzenia długotrwałego nieodreagowanego stresu, któego następstwa dostrzegalne są w sferze fizjologii, emocji, relacji z innymi itd. Proces ten obniża samopoczucie i negatywnie wpływa na stan zdrowia. Jego niektórymi skutkami są: skłonność do izolacji, pogorszenie relacji międzyludzkich, utrata zainteresowania wcześniejszymi pasjami, trudności z radzeniem sobie z emocjami, niższa wydajność i efektywność pracy, problemy z koncentracją, pamięcią i kreatywnym myśleniem. 

Projekt ‘All about the burnout’ skupia się na zwiększeniu wiedzy na temat wypalenia (m.in. rozpoznaniu symptomów i postępowaniu w przypadku wystąpienia wypalenia społecznego).

Głównym celem projektu jest wyposażenie pracowników społecznych w narzędzia do walki z wypaleniem zawodowym, utrzymania ich motywacji na wysokim poziomie oraz pozostania w pracy zamiast przejścia na zwolnienie lub do grupy społecznej NEET (obejmującej osoby pozostające poza sferą zatrudnienia i edukacji).

Aby osiągnąć cel, wyznaczono następujące działania:

  • zwiększenie potencjału pracowników socjalnych w zakresie stosowania praktyk zapobiegających wypaleniu zawodowemu; 
  • opracowanie nauczania i e-kursu mindfulness (praktyki medytacji i uważności) dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą;
  • zmierzenie wpływu praktyk mindfulness na osoby pracujące z młodzieżą oraz młodzież uczestniczącą w programach;
  • utworzenie grupy instruktorów Mindfulness w obszarze pracy z młodzieżą;
  • zwiększenie świadomości na temat wypalenia w trzecim sektorze

Wraz z organizacjami przeprowadzimy trzy wspólne szkolenia, z których każde koncentrować się będzie na innym celu, ucząc:

  • nowego podejście do pracy, asertywności itd. –  ISPC (Litwa)
  • Modelu Kompetencji ETS, dzięki któremu pracować będziemy nad wybranymi kompetencjami w celu zminimalizowania ryzyka wypalenia społecznego – LEVEL UP (Polska)
  • nowych metod pokonania zjawiska wypalenia (mindfulness, joga, medytacja, medycyna alternatywna) i powrotu do dobrego samopoczucia, aby móc prowadzić działania w trzecim sektorze bez konieczności zmiany zawodu – Well-Being Lab (Szwecja)

 

Realizacja projektu nada kompetencje edukatorom i pracownikom w zakresie przeciwdziałania wypaleniu. Zapewni pracownikom Stowarzyszenia, beneficjentom, partnerom, grupom docelowym i liderom trzeciego sektora odpowiednie narzędzia w przypadku jego wystąpienia.

Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z dwoma organizacjami międzynarodowymi:

LEVEL UP,
Polska, Łódź
Partner

Integruotų sveikatos paslaugų centras (ISPC)
Panevėžio apskritis, Litwa
Aplikant

Well-Being Lab
Malmö, Szwecja
Partner

Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.