25 lutego, 2024

Prawa
Gdzie jest miejsce kobiety w społeczeństwie? To pytanie do tej pory burzy krew i podnosi stopień każdej rozmowy, szczególnie w różnopłciowym środowisku. Czy prawa mężczyzn i kobiet są w tym momencie równi. Odpowiedzmy sobie na pytanie czy nadal spotykamy się z nierównym traktowaniem ze względu na gender?

Odpowiedź nie jest taka jednoznaczna. Na Ziemi współistnieją tak wiele różnych kultur, że nawet ustalić jakąś średnią nie wydaje się możliwym. Przyjrzyjmy się sytuacji kobiet w różnych kulturach. Dzięki temu zobaczmy, jak to jest być kobietą w różnych zakątkach świata.

Region Europejski

Społeczeństwo często postrzega Europę jako kontynent, gdzie prawa kobiet są na stosunkowo zaawansowanym poziomie. Jak wynika z opublikowanego niedawno przez Bank Światowy raportu Women, Business and the Law 2023, tylko 14 krajów na świecie zapewnia kobietom pełną ochronę prawną. I wśród nich 13 europejskich między innymi: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Islandia, Luksemburg, Portugalia, Hiszpania czy Szwecja. Są to kraje oferujące pełne równe prawa mężczyznom i kobietom, przynajmniej z prawnego punktu widzenia

Jednak nawet w tym rozwiniętym regionie nie ma idealnej równości płci. W niektórych krajach wciąż istnieją nadal bariery kulturowe, ekonomiczne lub prawne, które utrudniają kobietom pełne korzystanie ze swoich praw. Na przykład, w naszej Polsce kobiety do tej pory mają ograniczony dostęp do aborcji. W Wielkiej Brytanii kobiety zarabiają średnio o 15,5% mniej niż mężczyźni.

Region amerykański

Tutaj prawa kobiet też wydają się być na poziomie. Jednak nie warto zapominać, że region amerykański liczy około 51 państw, gdzie każdy ma swoje zasady. Nawet więcej, Stany Zjednoczone też nie są jednolite pod tym względem. Każdy ze stanów może być mniej lub bardziej przyjazny kobietom.

Ciekawie, że to w tym regionie znajduje się czternasty kraj z listy raportu Women, Business and the Law 2023 – Kanada. Natomiast w Stanach Zjednoczonych znowu widzimy nierówność. Kobiety zarabiają średnio o 18% mniej niż mężczyźni, co oznacza, że pracują za darmo przez około 66 dni w roku. 

Niezbyt dobrze kobiety się czują w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Są one często dyskryminowane, ograniczane lub narażone na przemoc ze względu na patriarchalną kulturę, ubóstwo, analfabetyzm czy korupcję. W niektórych krajach, takich jak Nikaragua, Salwador, Honduras i Dominikana, aborcja jest nielegalna bez względu na okoliczności. Zmusza to kobiety do szukania niebezpiecznych i nielegalnych metod przerwania ciąży. W innych krajach, takich jak Brazylia, Meksyk, Kolumbia i Argentyna, aborcja jest legalna tylko w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia matki, ciąży z gwałtu lub ciężkiej wady płodu.

Region azjatycki

Region azjatycki jest najbardziej zróżnicowany pod względem praw kobiet. Ponieważ obejmuje on kraje o różnych poziomach rozwoju, kulturach, religiach i systemach politycznych. Ważnym jest zwrócenie uwagi, że właśnie tu mieszka najwięcej muzułman (blisko 62% całej populacji muzułman na świecie). Które  stereotypowo są postrzegani jako oferujące najmniej praw i wolności dla kobiet.

W państwach, gdzie dominującą religią jest Islam, prawa kobiet są często podporządkowane prawu szariatu. Reguluje ono kwestie takie jak małżeństwo, rozwód, dziedziczenie, ubiór, świadectwo i karanie. W zależności od interpretacji i zastosowania prawa szariatu, kobiety mogą być dyskryminowane, ograniczane lub narażone na przemoc w imię religii. 

W innych krajach, takich jak Japonia, Korea Południowa, Singapur czy Tajlandia, kobiety mają prawo do edukacji, pracy, własności, zdrowia, aborcji, rozwodu, głosowania i kandydowania na stanowiska publiczne. Jednak nadal istnieją nierówności płci w tych krajach. Są to m.i.n dyskryminacja w miejscu pracy, luka płacowa, przemoc seksualna, niski odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych i politycznych. Na przykład, w Japonii kobiety zarabiają średnio o 24,5% mniej niż mężczyźni, co oznacza, że pracują za darmo przez 88 dni w roku. Ciekawostką jest, że Japonia ma wagony metra przeznaczone tylko dla kobiet. Są one wykorzystywane głównie w godzinach porannego szczytu po to, aby kobiety jeżdżąc metrem czuły się bezpiecznie. Wiele japońskich mężczyzn praktykuje podglądactwo lub dotykanie kobiet w zatłoczonych wagonach metra. Jednak kraj ten ma jeden z najniższych wskaźników gwałtów na świecie.

Natomiast w Singapurze kobiety są dyskryminowane przez prawo. Nie uznaje gwałtu w małżeństwie, ani nie zapewnia równego prawa do dziedziczenia dla córek i synów.

Podsumowanie

Podsumowując, prawa kobiet różnią się znacznie w zależności od regionu i kultury. Mimo postępów dokonanych na przestrzeni lat, nadal istnieją obszary, gdzie kobiety borykają się z dyskryminacją i ograniczeniami. Właśnie dlatego ważne jest kontynuowanie działań na rzecz równości płci na całym świecie.

 

 

Autorka: Nataliia Shapoval