26 czerwca, 2024

Tytuł wpisu, na drugim planie różne osoby z środowiska LGBT

Rozpoczynamy Pride Month, czyli miesiąc, w którym świętujemy obecność osób LGBT+ wśród nas. To czas, w którym wiele firm zmienia swoje barwy na tęczowe, aby pokazać swoje wsparcie dla tej mniejszości. Jednak czy rzeczywiście takie wspierające działania mają realny wpływ na dobrostan ludzi? 

 

Aby to zweryfikować, warto zajrzeć do badań- artykuł “The Business Impact of LGBT-Supportive Workplace Policies” analizuje 36 badań, gdzie sprawdzany jest wpływ polityk wspierających osoby LGBT w miejscach pracy na różne aspekty funkcjonowania firm. Te z kolei pokazują, że pracownicy LGBT w miejscach pracy okazujących wsparcie, doświadczają mniejszego stresu i obaw związanych z dyskryminacją. Takie środowiska sprzyjają większemu zaangażowaniu i satysfakcji z pracy, co prowadzi do lepszego zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników.

 

Co jeszcze wykazano?

 

Zwiększona lojalność i retencja

Firmy z inkluzywnymi politykami zauważają większą lojalność wśród swoich pracowników LGBT. Mniejsza rotacja oznacza mniejsze koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników. Pracownicy, którzy czują się doceniani i bezpieczni, są bardziej skłonni do pozostania w firmie na dłużej. Takie działania przynoszą korzyści finansowe przedsiębiorstwu.

 

Wyższa produktywność

Wspierające środowisko pracy zwiększa produktywność pracowników. Czują się oni bardziej akceptowani i doceniani, co skłania ich do pełnego angażowania się w swoje obowiązki zawodowe. Badania pokazują, że pracownicy w inkluzywnych miejscach pracy są bardziej zmotywowani i efektywni.

 

Lepsza reputacja firmy

Firmy z politykami wspierającymi osoby LGBT cieszą się lepszą reputacją, co przyciąga talenty nie tylko ze społeczności LGBT, ale także z szerszego rynku pracy. Pozytywna reputacja sprzyja również lojalności klientów i może zwiększać przychody. Konsumenci coraz częściej wybierają marki, które otwarcie wspierają różnorodność i inkluzywność.

 

Kreatywność i innowacyjność

Różnorodność w miejscu pracy, w tym wsparcie dla osób LGBT, sprzyja kreatywności i innowacyjności. Zróżnicowane zespoły mają różne perspektywy i pomysły, co prowadzi do lepszych rozwiązań biznesowych. Pracownicy, którzy czują się akceptowani są bardziej skłonni do dzielenia się swoimi pomysłami i angażowania się w innowacyjne projekty.

 

W skrócie, pokazuje to, że polityka wspierająca osoby LGBT i atmosfera w miejscu pracy są powiązane z większym zaangażowaniem w pracę, lepszymi relacjami w miejscu pracy, większym zadowoleniem z pracy i lepszymi wynikami zdrowotnymi wśród pracowników LGBT.  Co więcej, polityka wspierająca osoby LGBT i atmosfera w miejscu pracy są również powiązane z mniejszą dyskryminacją pracowników LGBT i większą otwartością na temat bycia osobą LGBT.  Z kolei mniejsza dyskryminacja i większa otwartość wiążą się również z większym zaangażowaniem w pracę, lepszymi relacjami w miejscu pracy, większym zadowoleniem z pracy, lepszymi wynikami zdrowotnymi i zwiększoną produktywnością wśród pracowników LGBT.

 

Pracownicy Transpłciowi i Niebinarni 

Dodatkowo, artykuł „Workplace support and affirming behaviors: Moving toward a transgender, gender diverse, and non-binary friendly workplace” autorstwa Hergatt Huffman, Mills, Howes i Albritton (2020) wypełnia lukę w literaturze dotyczącej doświadczeń pracowników transpłciowych, zróżnicowanych pod względem płci i niebinarnych (TGDNB). Badania te wykazują, że wsparcie przełożonych i współpracowników jest kluczowe dla satysfakcji z pracy i życia tych pracowników. Wsparcie przełożonych jest szczególnie silnie powiązane z satysfakcją z pracy, a pozytywny klimat organizacyjny dla osób transpłciowych jest silnie powiązany z otwartością na tożsamość płciową w pracy.

 

Podsumowanie

Polityki wspierające osoby LGBT przynoszą liczne korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Wdrożenie ich jest korzystne nie tylko z etycznego punktu widzenia, ale także ze względu na poprawę wyników finansowych firm. Organizacje, które aktywnie wspierają różnorodność i inkluzywność, stają się bardziej konkurencyjne na rynku globalnym.

Wspieranie pracowników LGBT i TGDNB poprzez inkluzywne polityki przynosi także korzyści dla firm. To nie tylko kwestia etyki, ale również strategii biznesowej, która sprzyja lepszemu funkcjonowaniu przedsiębiorstw i tworzeniu bardziej otwartych, twórczych i produktywnych miejsc pracy.

 

 

Bibliografia:

  • Huffman, A. H., Mills, M. J., Howes, S. S., & Albritton, M. D. (2020). Workplace support and affirming behaviors: Moving toward a transgender, gender diverse, and non-binary friendly workplace. International Journal of Transgender Health, 22(3), 225–242. https://doi.org/10.1080/26895269.2020.1861575

 

  • Badgett, M. V., Durso, L. E., Mallory, C., & Kastanis, A. (2013). The business impact of LGBT-supportive workplace policies.

Autor: Agnieszka Meler

Korekta: Karol Odrobina