logo projektu Youth Comp

Youth Comp – Social Entrepreneurship for Young People

Celem tego projektu jest zapobieganie następującym problemom: wykluczenie społeczne i trudności z wejściem na rynek pracy młodych ludzi spowodowane brakiem kluczowych umiejętności uczenia się przez całe życie oraz myślenia i postaw przedsiębiorczych.

Młodzi ludzie stoją przed wieloma wyzwaniami i potrzebami w zakresie osobistego, edukacyjnego i zawodowego rozwoju, które bez właściwego wsparcia i możliwości mogą zaszkodzić budowaniu ich przyszłości.

Numer referencyjny

2022-1-PT02-KA151-YOU-000057582

Okres trwania projektu

01.06.2023 – 09.06.2023

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • Warsztaty kreatywności
  • Kreatywność w open space
  • Praca z innymi; praca z grupą

Co robimy podczas projektu:

  • Nauka współpracy
  • Przejmowanie inicjatywy w organizowaniu szkoleń i prelekcji
  • Poznawanie szans na rynku pracy
  • Przygotowanie się do zmian na rynku pracy
  • Uwrażliwienie na wykluczenie społeczne
  • Nauka postawy przedsiębiorczej

Do projektu zaangażowani są:

Stowarzyszenie LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Polska

Partner

Proacting

Proacting

Portugalia

Lider projektu

Youth Senate Tallinn

Youth Senate Tallinn

Estonia

Partner

Youth Move

Youth Move

Partner

Connecting Dots

Connecting Dots

Partner

EKOGreece

EKOGreece

Grecja

Partner

Association Strive!

Association Strive!

Chorwacja

Partner

Projekt finansowany i realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.