YOUropean logo projektu

YOUropean: What is Europe to you?

Jest to projekt strategiczny nt. edukacji dorosłych, w którym bierzemy udział razem z naszymi partnerami
z Hiszpanii, Włoch i Turcji. Podstawowym filarem projektu są wizyty studyjne – w ramach współpracy każdy partner przeprowadza 3-dniową wizytę studyjną dla reprezentantów pozostałych instytucji, w trakcie której przybliża działanie lokalnych instytucji oraz dobre praktyki właśnie w obszarze edukacji dorosłych.
W szczególności, przedstawia w jaki sposób wykorzystywane są programy oraz fundusze UE oraz jak wygląda promocja wartości europejskich i poczucia przynależności do UE wśród dorosłych uczniów.

Na zakończenie projektu powstanie podręcznik dobrych praktyk, w którym zawrzemy wnioski
i doświadczenia z przeprowadzonych wizyt, tak aby podzielić się nimi z odbiorcami spoza projektu. Wskażemy konkretne działania stosowane przez różne instytucje, które mogą być warte wdrożenia gdzie indziej.

Numer referencyjny

2022-2-ES01-KA210-ADU-000092457

Czas trwania 

01.01.2023 – 31.07.2024

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • 4 wizyty studyjne, w trakcie których poznamy różne aspekty edukacji dorosłych oraz różnice w podejściu do tematu ze względu na kraj. Każdy partner będzie miał możliwość poznania lokalnych instytucji oraz sposobów funkcjonowania specyficznych dla danej kultury i lokalizacji.

  • Powstanie podręcznik dobrych praktyk, którego celem będzie promocja możliwości edukacyjnych oferowanych przez programy UE oraz upowszechnienie narzędzi i metodologii przydatnych w edukacji dorosłych

Co robimy podczas projektu:

  • Wymieniamy się know-how z trenerami, nauczycielami i koordynatorami projektów z innych organizacji
  • Pracujemy nad poprawą jakości edukacji dorosłych w naszych organizacjach 
  • Upowszechniamy dobre praktyki, prowadzące do zwiększenia świadomości nt. UE i jej programów wśród uczniów i studentów

 

Do projektu zaangażowani są:

Ajuntament Alzira + IDEA logo

Urząd miasta Alziry IDEA

Lider projektu, Hiszpania

Centrum szkoleniowe POLARIS, Vasto, Włochy, YOUropean

Centrum szkoleniowe POLARIS

Partner projektu, (Vasto) Włochy

Stowarzyszenie K-GEM, Ankara, Turcja, YOUropean

Stowarzyszenie K-GEM

Partner projektu, (Ankara) Turcja

logo Stowarzyszenia LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner projektu, Polska

Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

„YOUropean: Czym jest dla Ciebie Europa?” został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejszy dokument odzwierciedla wyłącznie poglądy autora i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Logo Dofinansowania od Unii Europejskiej