YOUropean logo projektu

YOUropean: What is Europe to you?

Jest to projekt strategiczny, w którym biorą udział 4 organizacje zajmujące się edukacją dorosłych. W jego ramach zostaną zorganizowane 4 wizyty studyjne dla nauczycieli, trenerów oraz koordynatorów projektów, a każda z nich zostanie przeprowadzona przez innego partnera. Celem tych wizyt (i całego projektu) jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między nauczycielami/trenerami z organizacji partnerskich, a także poszerzenie wiedzy, jak promować programy europejskie i poczucie przynależności do UE wśród dorosłych uczniów.

Numer referencyjny projektu

2022-2-ES01-KA210-ADU-000092457

Czas trwania projektu

01.01.2023 – 31.07.2024

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • 4 wizyty studyjne, których tematem będzie promocja wartości europejskich wśród takich grup jak osoby bezrobotne, uczestnicy kursów zawodowych, studenci oraz osoby korzystające z edukacji nieformalnej

 

  • powstanie podręcznik dobrych praktyk, którego celem będzie promocja możliwości edukacyjnych oferowanych przez programy UE oraz upowszechnienie narzędzi i metodologii przydatnych w edukacji dorosłych

 

  • dodatkowo, stworzymy krótki film, w trakcie którego nauczyciele oraz uczniowie/studenci podzielą się swoimi odczuciami nt. UE i możliwości, jakie stwarza

Co robimy podczas projektu:

  • wymieniamy się know-how z trenerami, nauczycielami i koordynatorami projektów z innych organizacji
  • pracujemy nad poprawą jakości edukacji dorosłych w naszych organizacjach 
  • upowszechniamy dobre praktyki, prowadzące do zwiększenia świadomości nt. UE i jej programów wśród uczniów i studentów

 

Do projektu zaangażowani są:

Urząd miasta Alziry, Hiszpania (lider projektu), YOUropean

Urząd miasta Alziry

Lider projektu, Hiszpania

Centrum szkoleniowe POLARIS, Vasto, Włochy, YOUropean

Centrum szkoleniowe POLARIS

Partner projektu, (Vasto) Włochy

Stowarzyszenie K-GEM, Ankara, Turcja, YOUropean

Stowarzyszenie K-GEM

Partner projektu, (Ankara) Turcja

logo Stowarzyszenia LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner projektu, Polska

Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

Źródło dofinansowania:  Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.