Czas trwania wyjazdu:

8.09-11.09.2022 

Try out the volunteer’s glasses

Głównym celem projektu jest zacieśnianie relacji młodzieży litewsko-polskiej poprzez inicjatywy wolontariackie, kształtowanie właściwego stosunku młodych ludzi do wolontariatu oraz promowanie aktywnego wypoczynku.

Podczas tego projektu uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat wolontariatu, doskonalić swoje umiejętności poznawania siebie poprzez kreatywne szkolenia oraz „przymierzyć” okulary wolontariackie biorąc udział w działaniach wolontariackich.

W projekcie weźmie udział 8 osób z Polski i 8 z Litwy, od 13 do 29 roku życia. Działania młodzieży będą wspierane przez team leaderów. 

Działania rozwiną następujące czynniki społeczno-edukacyjne:

  • Uczestnicy zwiększą zaufanie do siebie i innych;
  • Rozwiną umiejętności współpracy i komunikacji;
  • Będą promować odpowiedzialność, tolerancję, samokontrolę i niezależność;
  • Zaangażują liderów młodzieżowych 
  • Będą pomagać w budowaniu silniejszej więzi społeczności;
  • Udoskonalą znajomość języka angielskiego

 

Do projektu zaangażowani są:

 Lider projektu

Wilno

Litwa

Partner projektu

Łódź

Polska

 

Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

Projekt został sfinansowany w ramach Polsko – Litewskiego. Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji MEiN.