Ancient Olympic spirit illuminates young people

W projekcie będzie uczestniczyć 49 osób z siedmiu krajów, w tym 6 z Polski. Jest to wyjazd szkoleniowy, podczas którego uczestnicy podniosą swoją świadomość na temat prowadzenia zdrowego trybu życia, poprzez grę fair play w starożytnym stylu igrzysk olimpijskich, ale jednocześnie w jego nowej zaadaptowanej wersji. Projekt został zaprojektowany i wdrożony ze względu na zaobserwowaną potrzebę społeczeństwa na złagodzenie ryzyka chorób, problemów zdrowotnych, złych nawyków i stresu psychospołecznego, poprzez wprowadzenie do swoich codziennych nawyków uprawiania sportu. Ponadto podczas projektu uczestnicy nabędą umiejętności, które pozwolą im później działać w swoich lokalnych społecznościach. Całość odbędzie się w greckiej Olimpii.

Numer projektu:

2021-2-EL02-KA153-YOU-000040720143

Okres trwania projektu

10-03-202209-04-2023

W ramach projektu odbędzie się wymiana międzynarodowa, podczas której zostaną zorganizowane:

  • warsztaty poszerzające świadomość na temat zdrowego stylu życia
  • wieczorek międzykulturowy, w ciągu którego uczestnicy poznają nawzajem zwyczaje i inne elementy kultury swoich krajów
  • aktywności sportowe
  • team-building
  • warsztaty zwiększające wiedzę o programie Erasmus+ oraz narzędzia Youthpass

 

Co robimy podczas projektu:

  • Zachęcanie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do uprawiania sportu w celu zdrowego stylu życia.
  • Kształtowanie świadomości w kierunku zdrowego stylu życia wśród młodzieży poprzez ducha olimpijskiego.
  • Zwiększanie motywacji i kompetencji młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ochrony środowiska poprzez prezentowanie odpowiednich zachowań i działań proekologicznych.

Do projektu zaangażowani są:

Stowarzyszenie LEVEL UP

 Partner

Łódź, Polska

Sports and Cultural Lab 

 Lider

Grecja

Paradigma Spor Klubü Derneği

Partner

Turcja

Asociatia Active Yourope

Partner

Rumunia

Tudatos Tervezésért Egyesület

Partner

Węgry

Youth for Youth

Parner

Niemcy

Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus plus.