Study Tours to Poland

Study Tours to Poland (STP) dla studentów jest jednym z pierwszych cyklicznych polskich programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży studenckiej z Europy Wschodniej. W jego ramach studenci z Białorusi, Mołdawii, Ukrainy biorą udział w wizytach studyjnych w Polsce.

Studenci aplikują do udziału w Programie indywidualnie w ramach konkursu. Konkurs prowadzony jest przez organizację Borussia oraz Liderzy Przemian. Wizyty studyjne odbywają się w kilkunastoosobowych grupach dwa razy w roku – wiosną i jesienią, w różnych miastach akademickich. W ramach Programu Polskę odwiedza rocznie ponad 200 osób.

Cele projektu:

Celem STP dla studentów jest pokazanie różnych aspektów życia w Polsce, przedstawienie mechanizmów przemian systemowych i modernizacji a także doświadczenia obecności w strukturach europejskich. Bardzo ważne jest również poznawanie sektora pozarządowego i wszelkich form aktywności obywatelskich. STP dla studentów jest jednym z pierwszych cyklicznych polskich programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży studenckiej z Europy Wschodniej. W jego ramach studenci biorą udział w wizytach studyjnych w Polsce. Więcej o programie tutaj.

Program wizyt studentów obejmuje:

  • Spotkania z liderami życia publicznego w Polsce
  • Wizyty studyjne i dyskusje w urzędach i instytucjach publicznych
  • Poznanie kultury i historii Polski.
  • Pokazanie specyfiki regionów
  • Wizyty w redakcjach gazet lub rozgłośni radiowych i telewizyjnych, spotkania z dziennikarzami
  • Prezentacje organizacji pozarządowych, ich miejsca w społeczeństwie, dialogu z władzami różnych szczebli oraz działania na rzecz wspólnot lokalnych
  • Prezentacje innowacji w biznesie i aktywności gospodarczej
  • Spotkania z przedstawicielami środowisk akademickich – władzami uczelni, nauczycielami akademickimi i studentami, form aktywności społecznej studentów

Wizyta studyjna w Łodzi –  jesień 2022

logo erasmus+

Projekt finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.