Study Tours to Poland

Study Tours to Poland to edukacyjny program skierowany do studentów z Europy Wschodniej. W jego ramach studenci z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy biorą udział w wizytach studyjnych w Polsce. Celem STP dla studentów jest pokazanie różnych aspektów życia w Polsce, przedstawienie mechanizmów przemian systemowych i modernizacji, a także doświadczenia obecności w strukturach europejskich. Bardzo ważne jest również poznawanie sektora pozarządowego i wszelkich form aktywności obywatelskich.

                                     

Od 2017 realizatorem programu jest Fundacja Liderzy Przemian. Od 2007 r. współrealizatorem wizyt dla studentów jest Fundacja Borussia z Olsztyna. Fundatorem programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.