Logo projektu street youth work

Street based youth work

Celem projektu jest szkolenie uczestników w zakresie młodzieżowego streetworkingu rozumianego jako metoda dotarcia do młodzieży z zewnątrz. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat pracy z młodzieżą poza instytucjami, w miejscu przebywania młodych ludzi. Dzięki temu poznają oni dobre praktyki, które będą mogli wdrożyć w swoich przyszłych działaniach w ramach wolontariatu. Poprzez wymianę doświadczeń uczestnicy odkryją innowacyjne metody, narzędzia i techniki pracy z młodzieżą poprzez streetworking.

 

Numer referencyjny projektu:

2022-1-SI02-KA151-YOU-000056146

Czas trwania projektu:

01.06.2022-1.06.2024

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • 7- dniowe szkolenie w zakresie pracy z młodzieżą poza instytucjami tzw. streetworking;
  • team building;
  • warsztaty;
  • wieczorek kulturowy.

Co robimy podczas projektu:

  •  Wymieniamy się wiedzą, doświadczeniami i dobrymi praktykami w pracy z młodzieżą;
  •  Poznajemy metody i strategie stosowane w streetworkingu;
  •  Zdobywamy umiejętności przydatne w praktycznym zastosowaniu streetworkingu;
  • Zapoznajemy się z aktualnymi problemami, z jakimi mierzą się młodzi ludzie i z ich potrzebami;
  •  Szukamy nowych rozwiązań i pomysłów w działaniach kierowanych do młodych ludzi.

 

Projekt prowadzony jest w ramach współpracy z czterema organizacjami partnerskimi:

LEVEL UP,
Polska, Łódź
Lider projektu

Logo MLADANSKI CENTER It's on you.

Youth center Idrija (Mladinski center Idrija) 

Słowenia 

lider projektu

Logo partnera projektu

Association Walktogether Bulgaria

Bułgaria

Partner projektu

Logo partnera projektu MLADIINFO ČR, z.s

MLADIINFO ČR, z.s. 

Czechy

Partner projektu

Logo partnera projektu Seiklejate Vennaskond

Seiklejate Vennaskond

Estonia

Partner projektu

Logo partnera PRAXIS Greece

PRAXIS Greece

Greece

Partner projektu

Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.