logo erasmus+

STOP PLASTIC, BE FANTASTIC!

Głównym celem projektu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko.

Numer referencyjny

2021-2-PL01-ESC30-SOL-000038203

Okres trwania projektu

1.05.2022 – 28.02.2023

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

– prelekcja „Stop plastic” wraz z warsztatami „zero waste w domu” w trzech partnerskich szkołach;

– przeprowadzenie warsztatów „makramowe kwietniki”;

– przeprowadzenie warsztatu „kokedama”;

– rozpoczęcie konkursu „Stop plastic, be fantastic”;

– przeprowadzenie warsztatu „Jak dbać o kaktusy”;

– przeprowadzenie warsztatu „Upcykling szafy”;

– „Upcykling w moim domu” konkurs fotograficzny;

– przeprowadzenie warsztatów „Starosłowiańskie laleczki”;

– przeprowadzenie warsztatów „Kosmetyki z resztek”.

Co robimy podczas projektu:

– uczymy jak dbać lepiej o środowisko i ekologię;

– uwrażliwiamy dzieci i młodzież na problem zanieczyszczenia środowiska poprzez edukację nieformalną w tym zakresie;

– uświadamiamy uczestników prelekcji i warsztatów o skutkach tego zjawiska, a także o jego skali;

– pomagamy wyrobić nawyki dbałości o otoczenie oraz promujemy proekologiczne postawy;

– zachęcamy do samodzielnego podejmowania działań na rzecz środowiska;

– zapobiegamy konsumpcjonizmowi poprzez przedstawieniu DIY jako alternatywy dla zakupów;

– zapoznajemy uczestników z pojęciami takimi jak ‘upcykling’, ‘greenwashing’, ‘zero waste’.

Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

Projekt jest finansowany i realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności.