START 2.0

Rozwijamy się! W ramach projektu “Start 2.0.” LEVEL UP otrzymał pakiet na rozwój działań ekonomicznych, które posłużą wzmocnieniu stabilności finansowej organizacji, a także pomogą w rozwoju nowych ścieżek działań społecznych.

Okres trwania projektu

1.03.2021 – 31.12.2021

W ramach projektu bierzemy udział w:

  • coachingu rozwojowym, gdzie w ciągu 10 miesięcy pracujemy nad budową modelu biznesowego,
  • wsparciu doradców specjalistycznych (doradztwo prawne i księgowe),
  • inkubatorze – gdzie mamy możliwość testowania naszych usług, budowania oferty promocyjnej i wzmacniania potencjału zatrudnienia
  • mikrowsparciu finansowym w kwocie 3500 zł, który przeznaczamy m.in. na szkolenia zespołu czy zakup sprzętu, do realizacji dalszych działań
  • 8 szkoleniach i webinariach, które budują naszą wiedzę m.in z zakresu promocji, RODO, zarządzania projektami,
  • spotkaniach sieciujących z innymi organizacjami czy grupami nieformalnymi.

Program realizowany jest przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – OWES 2021-2023”