Logo przedstawiające zgodę dwóch osób

Practice of tolerance

Badanie Eurobarometru z 2020 r. wykazało, że 75% młodych ludzi w debatach online i offline spotkało się z mową nienawiści, którą rozumie się jako wyrażenia promujące nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub nietolerancję. Mowa nienawiści jest najczęściej wymieniana jako nielegalna treść w niektórych krajach, a nieleczona, może normalizować przemoc.  Ten projekt ma na celu wyposażenie osób pracujących z młodzieżą w narzędzia do rozpoznawania, kwestionowania i przekształcania mowy nienawiści. Projekt ma na celu zwiększenie umiejętności osób pracujących z młodzieżą w zakresie radzenia sobie z mową nienawiści i wspierania transformacji w środowiskach młodzieżowych, koncentrując się na zróżnicowanych kulturowo środowiskach, takich jak mniejszości, Romowie, uchodźcy i migranci. Projekt odbędzie się na Litwie. LEVEL UP będzie reprezentowany przez 4 osoby z Polski.

Numer referencyjny

2022-3-LT02-KA153-YOU-000102645

Okres trwania projektu

15.04.2023 – 14.10.2024

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  1. Spotkanie liderów w Wilnie mające na celu przygotowanie szkolenia i lepsze zrozumienie potrzeb uczestników
  2. Szkolenie międzynarodowe, które poruszy takie tematy jak:
  • zrozumienie na czym polega mowa nienawiści w różnych środowiskach
  • rozwój kompetencji wielojęzycznych
  • zrozumienie różnych poziomów nienawiści i sposób jej eskalacji;
  • rozważanie motywów i wpływów krzywdzącego języka oraz zrozumienie, dlaczego niektórzy ludzie mogą reagować inaczej

 

Co robimy podczas projektu:

  • ułatwiamy proaktywną reakcję grupową na konflikty związane z nienawiścią w grupie zróżnicowanych kulturowo młodych ludzi
  • uczymy się rozpoznawać i zastanawiać się nad wpływem mowy nienawiści z różnych perspektyw;
  • uświadamiamy o istniejących społecznych struktur uprzywilejowania i dyskryminacji

Do projektu zaangażowani są:

Asociacija Jaunimo horizontai-Logo

ASOCIACIJA JAUNIMO HORIZONTAI

Lider projektu

Litwa

Logo organizacji z Republiki Czeskiej

EVROPSKE CENTRUM MLADEZE BRECLAV EUROPEAN YOUTH CENTRE BRECLAV Z. S.

Lider projektu

Czechy

logo Stowarzyszenia LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner

Polska

Logo partnera Elios

ELIOS

Partner

Włochy

Logo organizacji partnerskiej-Portugalia

ASSOCIACAO CHECK-IN - COOPERACAO E DESENVOLVIMENTO

Partner

Portugalia

Logo organizacji partnerskiej z Rumunii

ASOCIATIA PENTRU INOVATIE IN ADULTILOR

Partner

Rumunia

Logo organizacji Millenium

MILLENNIUM PEACEMAKERS

Partner

Holandia

Logo organizacji Yopa

YOPA - FIATALOK AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTELÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Partner

Węgry

Logo Organizacji z Turcji

İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ

Partner

Turcja

Partner projektu

KINONIKI SINETAIRISTIKI EPICHERISIELLINIKI SYMMETOCHI NEON

Partner

Grecja

Erasmus+ logo

Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.