Logo przedstawiające zgodę dwóch osób

Practice of tolerance

Badanie Eurobarometru z 2020 r. wykazało, że 75% młodych ludzi w debatach online i offline spotkało się z mową nienawiści, którą rozumie się jako wyrażenia promujące nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub nietolerancję. Mowa nienawiści jest najczęściej wymieniana jako nielegalna treść w niektórych krajach, a nieleczona, może normalizować przemoc.  Ten projekt ma na celu wyposażenie osób pracujących z młodzieżą w narzędzia do rozpoznawania, kwestionowania i przekształcania mowy nienawiści. Projekt ma na celu zwiększenie umiejętności osób pracujących z młodzieżą w zakresie radzenia sobie z mową nienawiści i wspierania transformacji w środowiskach młodzieżowych, koncentrując się na zróżnicowanych kulturowo środowiskach, takich jak mniejszości, Romowie, uchodźcy i migranci. Projekt odbędzie się na Litwie. LEVEL UP będzie reprezentowany przez 4 osoby z Polski.

Numer referencyjny

2022-3-LT02-KA153-YOU-000102645

Okres trwania projektu

15.04.2023 – 14.10.2024

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  1. Spotkanie liderów w Wilnie mające na celu przygotowanie szkolenia i lepsze zrozumienie potrzeb uczestników
  2. Szkolenie międzynarodowe, które poruszy takie tematy jak:
  • zrozumienie na czym polega mowa nienawiści w różnych środowiskach
  • rozwój kompetencji wielojęzycznych
  • zrozumienie różnych poziomów nienawiści i sposób jej eskalacji;
  • rozważanie motywów i wpływów krzywdzącego języka oraz zrozumienie, dlaczego niektórzy ludzie mogą reagować inaczej

 

Co robimy podczas projektu:

  • ułatwiamy proaktywną reakcję grupową na konflikty związane z nienawiścią w grupie zróżnicowanych kulturowo młodych ludzi
  • uczymy się rozpoznawać i zastanawiać się nad wpływem mowy nienawiści z różnych perspektyw;
  • uświadamiamy o istniejących społecznych struktur uprzywilejowania i dyskryminacji
Asociacija Jaunimo horizontai-Logo

ASOCIACIJA JAUNIMO HORIZONTAI

Lider projektu

Litwa

logo Stowarzyszenia LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner

Polska

Logo organizacji partnerskiej z Rumunii

ASOCIATIA PENTRU INOVATIE IN ADULTILOR

Partner

Rumunia

Logo organizacji partnerskiej-Portugalia

ASSOCIACAO CHECK-IN - COOPERACAO E DESENVOLVIMENTO

Partner

Portugalia

Logo partnera Elios

ELIOS

Partner

Włochy

Logo organizacji z Republiki Czeskiej

EVROPSKE CENTRUM MLADEZE BRECLAV EUROPEAN YOUTH CENTRE BRECLAV Z. S.

Lider projektu

Czechy

Logo Organizacji z Turcji

İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ

Partner

Turcja

Partner projektu

KINONIKI SINETAIRISTIKI EPICHERISIELLINIKI SYMMETOCHI NEON

Partner

Grecja

Logo organizacji Millenium

MILLENNIUM PEACEMAKERS

Partner

Holandia

Logo organizacji Yopa

YOPA - FIATALOK AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTELÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Partner

Węgry

Erasmus+ logo

Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.