Logo HLvS

Poziom wyżej

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności członków LEVEL UP. Szkolenia i wizyty studyjne odbędą się w Turcji, Luksemburgu oraz Hiszpanii. Zespół LEVEL UP będzie miał możliwość nie tylko poznać organizacje partnerskie od środka, ale również poznać środowisko zewnętrzne na rzecz, którego te organizacje działają.

Numer referencyjny

2021-1-PL01-KA122-ADU-000018214

Okres trwania projektu

31.12.2021 – 30.03.2023

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

W każdym szkoleniu, kursie czy job shadowingu weźmie udział 6 osób z zespołu LEVEL UP. Tematyka szkoleń uzupełnia się, zatem zależy nam, aby część uczestników wzięła udział w więcej niż jednym wydarzeniu międzynarodowym i przekazała nabytą wiedzę pozostałym członkom oraz wolontariuszom zapewniając tym samym transfer wiedzy.

Co robimy podczas projektu:

– zaznajamiamy się z narzędziami cyfrowymi i zwiększamy umiejętności w zakresie korzystania z nowych narzędzi cyfrowych, które można wykorzystać w dalszych działaniach społecznych
-poznajemy organizacje zagraniczne z większym dorobkiem edukacyjnym i czerpiemy od nich najlepsze praktyki w zarządzaniu organizacja i angażowaniu interesariuszy
-rozbudowujemy nowe obszary tematyczne na działania realizowane przez LEVEL UP
– otwieramy zespół Stowarzyszenia na aktywny udział osób z niepełnosprawnościami w kreowaniu działań w LEVEL UP
– tworzymy scenariusze zajęć w oparciu o poznane metody uczenia się:
● przez doświadczenie,
● oparte na:
             – współpracy,
             – sztuce,
             – zapytaniach.
● z wykorzystaniem natury i środowiska.

Organizacje zaangażowane w projekt:

Logo Association Walktogether

WOMEN IN DIGITAL INITIATIVES LUXEMBOURG ASBL

Partner projektu

LUXEMBURG

Logo Proficio

PARADIGMA SPOR KULUBU DERNEGI

Partner projektu

Düzce, TURCJA

Logo Youth Association DRONI

Asociación Socioeducativa Eduplus

Partner projektu

San Cristobal de La Laguna, HISZPANIA

Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.