Logo projektu Polish your English

Numer referencyjny

2022-3-PL01-ESC30-SOL-000095830

Okres trwania projektu

31.05.2023 – 30.03.2024

POLISH YOUR ENGLISH

Celem projektu jest zapewnienie równego dostęp do edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na marginalizację. Projekt został stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży będącymi podopiecznymi domów dziecka, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych. W ciągu 8 miesięcy uczestnicy wezmą udział w 32 interaktywnych warsztatach, a zwieńczeniem kursu będzie wystawiona przez nich sztuka teatralna. Nasza podróż z językiem angielskim dotknie wielu aspektów. Poznamy kulturę, historię, kinematografie, geografię i literaturę krajów anglosaskich. Uczestnicy będą mieć okazję zetknąć się, z językiem użytkowym, a nauka będzie odbywać przy użyciu technik formalnego i nieformalnego nauczania. Celem projektu jest poprawa umiejętności komunikacyjnych, rozumienie ze słuchu, rozbudowa słownictwa i zbudowanie pewności siebie w używaniu języka angielskiego.

Kontakt do koordynatora projektu: Rafała Stańczaka office@levelupngo.com

Działania, które realizujemy

W ramach projektu realizujemy 32 warsztaty z języka angielskiego dla dwóch grup o poziomach A2-B1 i B2-C1. Warsztaty będą odbywać się na przestrzeni 8 miesięcy, średnio 4 warsztaty miesięcznie po ok. 2h.

Miesiąc 1.

Uczestnicy projektu, przystąpią do testu weryfikującego znajomość j. angielskiego. Następnie zostaną przypisani do odpowiedniej grupy. Podczas tego miesiąca skupimy się na przełamaniu bariery językowej. Zorganizowane zostaną grupy konwersacyjne, będzie poruszana różnorodna tematyka w zależności od poziomu grupy. Celem zajęć jest poprawa rozumienia ze słuchu oraz zachęcenie do komunikowania się w języku obcym. Uczestnicy będą mieć okazję do poprawy umiejętności miękkich, pracy w grupie, umiejętności negocjacji i wypowiadania się przed widownią.

Miesiąc 2.

Drugi miesiąc poświęcony jest nauce poprzez zabawę, na każdych zajęciach będziemy grać w różne gry. Skupimy się na rozumieniu języka użytkowego. Poznamy praktyczne słownictwo, które umożliwi rozumienie konstrukcji różnego rodzaju instrukcje obsługi. Uczestnicy będą mieć okazję poczuć dreszczyk rywalizacji oraz nauczyć się zarządzać emocjami.

Miesiąc 3.

Trzeci miesiąc, to czas poświęcony literaturze anglosaskiej. Na każdych zajęciach zostaną omówione różne gatunki literackie. Odczytane zostaną fragmenty utworów bądź zaprezentowane zostaną fragmenty ekranizacji danego gatunku literackiego. Zajęcia kończyć się będą testem wiedzy, za dobre wyniki przewidziane są nagrody. Uczestnicy rozbudują słownictwo z literatury pięknej, skupią się na poprawie rozumienia ze słuchu.

Miesiąc 4.

W czwartym miesiącu programu będziemy prezentować różnorodne filmy oraz bajki, dzięki którym uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat kinematografii. Na każdych zajęciach będziemy omawiać wybrane produkcje, a na zakończenie wyjaśnimy słownictwo oraz niezrozumiałe fragmenty.

Miesiąc 5.

W piątym miesiącu zajęcia poprowadzą uczestnicy wymiany Erasmus+, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat różnych krajów i ich kultur. Program zajęć będzie bardzo zróżnicowany i obejmować będzie takie tematy jak historia, geografia, kuchnia, zwyczaje, czy życie codzienne. Jest to świetna okazja, by zrozumieć różnice między kulturami i przełamać stereotypy.

Miesiąc 6.

Na zajęciach w szóstym miesiącu skupimy się przede wszystkim na Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Przybliżymy uczestnikom położenie geograficzne tych krajów, jednostki podziału administracyjnego, terytoria zależne, a także demografię, ukształtowanie terenu oraz zasoby surowców naturalnych. Nie ograniczymy się jednak tylko do suchych faktów – na zajęciach przybliżymy również wydarzenia historyczne, które ukształtowały obecną sytuację tych krajów. Daje to szansę, aby zrozumieć, jak kształtowała się historia i kultura tych krajów, a także poznać różnice między nimi.

Miesiąc 7.

Podczas zajęć, w siódmym miesiącu uczestnicy zdobędą wiedzę, odnośnie życia codziennego, tradycji, zwyczajów, obchodzonych świąt oraz znanych osobistości krajów anglosaskich. Uwagę poświęcimy również tematowi stereotypów dotyczących tych krajów i ich genezy. Poruszymy ten wątek, aby lepiej zrozumieć, jak powstają stereotypy i jak wpływają na nasze postrzeganie innych kultur.

Miesiąc 8.

Podczas ostatniego miesiąca zajęć uczestnicy będą mieli okazję wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę i umiejętności w przygotowaniu własnego przedstawienia teatralnego, które samodzielnie wystawią. W zależności od poziomu grupy, uczestnicy skorzystają z istniejącej sztuki lub napiszą własny scenariusz od podstaw. Prowadzący naszych zajęć pomogą w wyborze odpowiedniego materiału i będą udzielać wsparcia w procesie tworzenia całego przedsięwzięcia.Co robimy podczas projektu:

  • Włączamy do projektu grupę młodzieży ze świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, rodzin zastępczych czy domów dziecka
  • Wzmacniamy kompetencję uczestników projektu w zakresie znajomości   języka angielskiego, które to kompetencje zwiększą konkurencyjność uczestników na rynku pracy w przyszłości,
  • Umożliwiamy współpracę młodzieży z różnych środowisk.
  • Tworzymy społeczność, która daje szansę uczestnikom poznania interesujących ludzi i nawiązania z nimi relacji.
  • Rozwijamy kompetencje miękkie uczestników – praca w grupie, umiejętność swobodnego wypowiadania się przed widownią (wzrost pewności siebie), umiejętność nawiązania dialogu i współpracy ponad różnicami, budowanie zaufania.

Kontakt do koordynatora projektu: Rafała Stańczaka office@levelupngo.com

Projekt realizowany z Europejskiego Korpusu Solidarności z funduszy Unii Europejskiej.

PL Finansowane przez Unię Europejską