Logo Perspektywa ma znaczenie

Okres trwania projektu

11/12/2022 – 30/06/2023

Perspektywa ma znaczenie

“Perspektywa ma znaczenie – Tworzenie wartościowych grafik” to projekt ma na celu zwiększenie kompetencji w zakresie tworzenia grafik wśród osób zainteresowanych tworzeniem grafik, które odbierane są przez odpowiednią grupę docelową. Projekt ma na celu zwiększyć widoczność grup dyskryminowanych poprzez tworzenie bardziej inkluzywnych grafik publikowanych m.in. na mediach społecznościowych i w Internecie.

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

W ramach projektu odbędą się 3 spotkania, w tym 1 warsztaty graficzne, które podniosą umiejętności uczestników nie tylko w zakresie tworzenia materiałów wizualnych, ale również zrozumienie perspektywy i potrzeb grup dyskryminowanych oraz uwrażliwienie na nie. Uczestnicy będą w części osobami również z grup defaworyzowanych i będzie to dla nich duża szansa na rozwój. Efekty pracy uczestników zostaną opublikowane w sieci, co również poprawi widoczność dyskryminowanych grup.

I spotkanie: konsultacje z przedstawicielami dyskryminowanych grup docelowych – dla 15 osób – długość warsztatu ok. 2 h
II spotkanie – warsztaty z grafikiem – dla 15 osób, długość ok. 6 h
III spotkanie – przedstawienie rezultatów pracy oraz feedback i ocena przez przedstawicieli grup dyskryminowanych – dla 15 osób ok. 2 h

Co robimy podczas projektu:

– zwiększamy wiedzę i uważności przy tworzeniu grafik dedykowanych dla konkretnych grup docelowych
– podniesimy kompetencje w zakresie tworzenia grafik wśród członków LEVEL UP oraz osób zainteresowanych tym obszarem rozwoju
– zwiększamy uważnosci na grupy dyskryminowane i z mniejszymi szansami
– tworzymy przestrzeń do dialogu i poznania potrzeb grup dyskryminowanych poprzez kreatywne warsztaty graficzne
– dajemy możliwości osobom z mniejszymi szansami na uzyskanie umiejętności w zakresie tworzenia grafik
– szerzymy ideę akceptacji i równości

Do projektu zaangażowani są:

Logo LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Beneficjent

Polska

Logo Fundacja British Council

Fundacja British Council

Organizator Inicjatywy „Stronger together”

Logo Fundacja British Council small

Projekt został sfinansowany ze środków przekazanych przez Fundację British Council