logo projektu Nurturing Earth and Wellbeing

Nurturing Earth and Wellbeing

Celem projektu jest wsparcie wiedzy i umiejętności  młodych osób w zakresie natury, żywienia, zrównoważonego rozwoju oraz zdrowia psychicznego. Aktywności na wymianie będą różne, przez camping po naukę podstaw rolnictwa oraz dbania o własne sadzonki. W ten sposób uczestnicy będą się integrować między sobą oraz zbliżać do natury. Tak duży kontakt ze środowiskiem naturalnym ma za zadanie pokazać pozytywny wpływ przebywania na dworze na nasze zdrowie fizyczne oraz mentalne (np. redukcja stresu). Uczestnicy nauczą się także wielu metod dbania o środowisko oraz walczenia o jego dobro.

Nazwa projektu:

2023-3-LV02-KA152-YOU-000182668

Czas trwania projektu:

1.03.2024 – 30.09.2024

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

Jest to wymiana młodzieżowa dla 40 osób z 8 krajów. Aktywności:

 • Przebywanie na dworze, które pozwoli uczestnikom na nawiązanie bliższego kontaktu z przyrodą i poczucie jej pozytywnego wpływu na samopoczucie.
 • Trening kompetencji miękkich (np. wspólna praca nad uprawami, prezentowanie i dyskutowanie o zrównoważonym rozwoju) takich jak krytyczne myślenie, przywództwo, praca w grupie rozwiązywanie problemów i komunikacja, w celu promowania życia z naturą, znajdowania zielonych miejsc oraz rozmowy o problemach, które mają negatywny wpływ na środowisko.
 • Aktywności fizyczne na dworze, np. camping, spacerowanie, jazda na rowerze, prace ogrodowe, budowanie habitat structures w celu zachowania zdrowia fizycznego i mentalnego.
 • Ćwiczenia relaksacyjne opierające się na naturze, np. mindfulness, introspekcja.
 • Nauka teorii, np. o podstawach zrównoważonego rozwoju, ochronie środowiska, pozytywnym wpływie przyrody na zdrowie mentalne i fizyczne.
 • Praca nad prezentacją na wybrany temat związany z tematyką projektu.
 • Wiedza wyniesiona z wymiany będzie potrzebna do wykonania aktywności powymianowych.

Co robimy podczas projektu:

 • Zwiększamy świadomość o pozytywnym wpływie natury na zdrowie fizyczne i mentalne. Edukujemy uczestników, jak dbać o naturę, oraz przedstawiamy im podstawy zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
 • Nabywamy umiejętności miękkie, np. komunikacja, praca w grupie, rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie. Uczestnicy m. in. pracują nad prezentacją na wybrany przez siebie temat, co pozwala im na rozwój właśnie w tym aspekcie.
 • Uczymy się ogrodnictwa oraz uprawiania własnej hodowli jadalnych roślin.
 • Uczymy się dyskutowania o zrównoważonym rozwoju i dobrym samopoczuciu.
 • Tworzymy projekty po wymianie, które mają na celu utrwalenie wiedzy uczestników oraz promocję wartości takich jak zrównoważony rozwój czy uprawa własnego jedzenia. Projekty będą skupiały się na przekazaniu praktycznej wiedzy o tym jak dbać o środowisko w społeczności lokalnej uczestników.

Do projektu zaangażowani są:

Logo lidera projektu OBA DOGA VE EGITIM DERNEGI

Ecological Future Education

Organizacja koordynująca

Łotwa

Logo Level Up

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner projektu

Polska

logo lidera projektu

Evropske Centrum Mladeze Breclav European Youth Centre Breclav Z.S.

Partner projektu

Czechy

Logo partnera projektu Centru pentru Dezvoltare Durabila Greentin

European Multidisciplinary Organization for Training and International Consulting

Partner projektu

Austria

logo partnera projektu -	Enviromental Education Center of Ierapetra

Dél-Alföldi Eurotender Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

Partner projektu

Węgry

logo partnera projektu Noi Ortadini APS

Asociatia KASTA MORRELY

Partner projektu

Rumunia

Logo lidera projektu OBA DOGA VE EGITIM DERNEGI

Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu "Impress" Daruvar

Partner projektu

Chorwacja

Logo Level Up

Active Green Solution

Partner projektu

Grecja

Erasmus+ logo

Projekt jest współfinansowany i realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

logo Unii Europejskiej z tekstem "Co-funded by the EU"