logo projektu #nohatespeech

#NoHateSpeech

Krótki wstęp o projekcie:

#NoHateSpeech to szkolenie międzynarodowe mające na celu zwiększenie świadomości na temat wykluczenia społecznego, dyskryminacji, mowy nienawiści, źródła tych problemów, oraz ich wpływu na młodych ludzi. W projekcie będą uczestniczyć 44 osoby z jedenastu krajów, w tym 4 osoby z Polski. Uczestnicy poznają narzędzia i sposoby działania, które mogą zastosować w swojej codziennej pracy. Jednym z celów szkolenia jest również zwiększenie samoświadomości na temat stereotypów myślowych. Dzięki pracy w międzykulturowym zespole zdobędą umiejętności, które będą mogli zastosować w procesie poszukiwania nowych możliwości edukacyjnych, wolontariatu czy pracy.

Numer referencyjny

2021-2-DE04-KA153-YOU-000038973

Okres trwania projektu

01/01/2022-31/05/2023

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • Praca w międzykulturowym zespole prowadząca do wspólnej wymiany doświadczeń w celu zwalczania mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści wobec młodych ludzi o różnym pochodzeniu kulturowym
  • Dostosowanie edukacji międzykulturowej do realiów pracy z młodzieżą wielokulturową
  •  Rozpoznawanie własnych stereotypów i metody ich zwalczania
  •  Zrozumienie źródła ksenofobicznych problemów oraz ich wpływ na młodych ludzi 
  •  Poznanie nowych narzędzi w walce z dyskryminacją, wykluczeniem społecznym i mową nienawiści.
  • Sposoby zwiększania świadomości młodych ludzi na temat mowy nienawiści online i offline.

 

Co robimy podczas projektu:

  •  Uczymy się wzajemnego zrozumienia, bez względu na podziały narodowościowe, 
  •  Doskonalimy kompetencje pracy z młodzieżą w kwestiach społecznych
  • Szkolimy w zakresie doskonalenia narzędzi i metod pracy z młodzieżą w zakresie zwalczania mowy nienawiści online i offline oraz przestępstw z nienawiści wobec mniejszości, w tym młodzieży romskiej, uchodźczej i migracyjnej
  • Bierzemy udział w warsztatach zwiększających wiedzę o programie Erasmus+

 

Jugendliche für Kultur e.V. (YouthX)

Jugendliche für Kultur e.V. (YouthX)

Niemcy

Lider

Stowarzyszenie LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Polska

Partner

Asociatia Pentru Inovatie in Educatia Adultilor

Asociatia Pentru Inovatie in Educatia Adultilor

Rumunia

Partner

Scambieuropei

Scambieuropei

Włochy

Partner

İstanbul Sürdürülebi̇li̇r Kalkinma Derneği̇

İstanbul Sürdürülebi̇li̇r Kalkinma Derneği̇

Turcja

Partner

Kinoniki Sinetairistiki Epicherisielliniki Symmetochi Neon

Grecja

Partner

Vsi Inovaciju Biuras

Vsi Inovaciju Biuras

Litwa

Partner

Mladinski Senat Strumica

Mladinski Senat Strumica

Macedonia

Partner

YOPA - Fiatalok Az Állampolgári Részvételért Közhasznú Egyesület

YOPA - Fiatalok Az Állampolgári Részvételért Közhasznú Egyesület

Węgry

Partner

Millennium Peacemakers

Millennium Peacemakers

Holandia

Partner

Evropske Centrum Mladeze Breclav European Youth Centre Breclav Z. S.

Evropske Centrum Mladeze Breclav European Youth Centre Breclav Z. S.

Czechy

Partner

Projekt jest dofinansowany i realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.