Logo projektu No hate, yes love

No Hate, Yes Love

“No Hate, Yes Love” to projekt wymiany młodzieżowej, która odbędzie się w Turcji, a udział w niej weźmie 42 osób z 7 różnych państw. Uczestnicy projektu będą dyskutować i edukować się w tematach związanych z tolerancją, nienawiścią oraz wpływem mediów społecznościowych na postrzeganie świata i emocji przez ludzi.

Numer referencyjny projektu:

2022-3-BE05-KA152-YOU-000094874

Czas trwania projektu:

od 01-01-2023 do 30-09-2023

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

 • wymiana młodzieży, podczas której odbędą się warsztaty dot. toleracji i przeciwdziałania nienawiści
 • gry teambuildingowe
 • warsztaty upowszechniające na poziomie lokalnym, które zostaną przeprowadzone przez uczestników projektu po zakończeniu mobilności
 • wieczory kulturowe, które wpłyną na poznanie zwyczajów oraz jedzenia z danego kraju
 • działania promocyjne wyjazdów w ramach Erasmus+

Co robimy podczas projektu:

 • rozmawiamy na tematy związane z tolerancją i mową nienawiści
 •  nawiązujemy nowe znajomości i poznajemy inne kultury
 •  zdobywamy wiedzę na temat nienawiści i tego co ją powoduje 
 •  dyskutujemy na temat tego, jak media społecznościowe wpływają na nasze emocje 
 • uczymy się zarządzać czasem, planować podróż i działać w zespole międzynarodowym

Cele projektu:

 • Uwrażliwienie młodzieży na nieobiektywne działania mediów i mediów społecznościowych, których celem jest podsycanie nienawiści.
 • Zwiększanie świadomości młodych ludzi na temat tolerancji wobec różnic 
 • Uczenie młodych ludzi powodów, które podsycają nienawiść, redukowanie mowy nienawiści
 • Pokazywanie młodym ludziom problemów społecznych spowodowanych nienawiścią i nietolerancją 

 

Do projektu zaangażowani są:

Logo partnera Antalya Değer Yaratanlar Derneği

Antalya Değer Yaratanlar Derneği

 Lider projektu,

Turcja

 

Logo partnera Evolve

ASOCIATIA EVOLVE

Partner projektu

Rumunia

Logo partnera Azorcising

Azorcising

Partner projektu

Portugalia

logo Stowarzyszenia LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner

Łódź, Polska

Logo partnera Ingefiex

INGEFIEX

Partner projektu

Hiszpania

Logo partnera Neomenioi

Neomenioi

Partner projektu

Grecja

 

Logo partnera Long-Term

Tudatos Tervezésért

Partner projektu

Węgry

Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

Źródło dofinansowania:  Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.