logo do projektu ,,New ways for the immigrants to accelerate in labor market"

New ways for the immigrants to accelerate in labor market

Projekt ma pomóc osobom pracującym z młodzieżą zrozumieć, w jaki sposób wykorzystać mechanizmy, które przyspieszą integrację uchodźców na rynku pracy. Dzięki projektowi osoby pracujące z młodzieżą będą w stanie poprawić umiejętności uchodźców, status integracji społecznej, profilowanie umiejętności i dopasowanie zawodowe, ułatwiając im w ten sposób wejście na lokalny rynek pracy.

Numer referencyjny

2022-3-PT02-KA153-YOU-000093129

Okres trwania projektu

02.01.2023-01.11.2023

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • W szkoleniu weźmie udział 37 osób z 11 krajów, które pracują w instytucjach i organizacjach związanych z migrantami i uchodźcami, a także osoby z doświadczeniem wolontariackim
  • Szkolenie potrwa 7 dni, przeprowadzony zostanie również wieczór kulturowy

Co robimy podczas projektu:

  • Poznajemy metody zmniejszania barier językowych, obywatelskich i międzykulturowych pomiędzy uchodźcami a społecznością kraju przyjmującego w celu ułatwienia zatrudnienia uchodźców.
  • Uczymy się mapowania i profilowania umiejętności uchodźców i migrantów, w celu zaspokojenia potrzeb i braków na lokalnym rynku pracy.
  • Ujawiniamy problemy z jakimi borykają się uchodźcy w życiu społecznym i biznesowym oraz wysiłki instytucjonalne zmierzające do rozwiązania tych problemów.
  • Poznajemy możliwości, z których uchodźcy i imigranci mogą skorzystać w kontekście zatrudnienia.
  • Tworzymy rozwiązania, które zwiększą uczestnictwo i integrację uchodźców i imigrantów w życiu społecznym i biznesowym, zgodnie z poznanymi podczas trwania szkolenia możliwościami

Do projektu zaangażowani są:

Mundus Intercultural ONGD - Associação para o Desenvolvimento e Cooperação

Mundus Intercultural ONGD - Associação para o Desenvolvimento e Cooperação

Alentejo, Portugalia

Lider projektu
Young Fellow Volunteers

Young Fellow Volunteers

Bordeaux, Francja

Partner projektu

Active Citizens of Malmö

Active Citizens of Malmö

Malmö, Szwecja

Partner projektu

Caribbean Education and Culture Foundation

Caribbean Education and Culture Foundation

Drenthe, Holandia

Partner projektu

Düzce Alfa Gençlik Derneği

Düzce Alfa Gençlik Derneği

Düzce, Turcja

Organizacja goszcząca

Fiatalok Előre Egyesület

Fiatalok Előre Egyesület

Budapeszt, Węgry

Partner projektu

Gemeinnütziger Verein für Gesundheit, Bildung, Kultur und Sport

Gemeinnütziger Verein für Gesundheit, Bildung, Kultur und Sport

NORDRHEIN-WESTFALEN, Niemcy

Partner projektu

KIZIL ELMA APS

KIZIL ELMA APS

Veneto, Włochy

Partner projektu

MOB - Mladi obcane, z.s.

MOB - Mladi obcane, z.s.

Hlavní město Praha, Praga

Partner projektu

SOLIS TUVAK

SOLIS TUVAK

VALDLAUCI, Łotwa

Partner projektu

Stowarzyszenie LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Łódź, Polska

Organizacja goszcząca

ASOC CENTRO CULTURAL HISPANO TURCO ANATOLIA

Madryt, Hiszpania

Partner projektu

Projekt jest dofinansowany i realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.