ciałopozytywność

Numer referencyjny

2022-3-PL01-ESC30-SOL-000093311

Okres trwania projektu

2023-03-01 – 2024-02-29

Młodzież bez U

Nasz projekt ma wyposażyć młodzież w narzędzia, dzięki którym łatwiej odnajdzie się w nowych miejscach, będzie umiała radzić sobie z przemocą, manipulacją i wykorzystywaniem oraz zyska akceptację grupy rówieśniczej. Przygotowanie i realizacja spektaklu przekłada się też bezpośrednio na wzrost kompetencji komunikacyjnych młodych ludzi , a co za tym idzie na wyższą jakość wypowiedzi ustnych i pisemnych i polepszenie wyników nauczania.

Tworzenie spektaklu profilaktycznego od podstaw pozwala młodzieży na głębsze zaangażowanie się, utrwalenie pożądanych zachowań (np. spędzanie czasu z rówieśnikami bez alkoholu lub innych używek), uświadomienie grupie teatralnej celów i zasad moralnych, kształtowanie określonych sądów, przekonań i postaw oraz rozszerzanie wiedzy dotyczącej zachowań moralnych i ich skutków.

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

 • Warsztaty „Poznajemy siebie – zadania aktorskie i integracyjne” polegający na zadaniach aktorskich, ćwiczenia aktywizujących, zabawach integracyjne i pracy w grupie pozwolą poznać osobowość uczestników oraz określić ich mocne strony. Do zadań tych zostanie wykorzystana metoda dramy.
 • Warsztaty „O co chodzi w aktorstwie?” – podczas spotkania z aktorem z Teatru Jaracza z Olsztyna będziemy rozmawiać o pracy aktora, przybliżymy uczestnikom problemy, z jakimi będą musieli się zmierzyć podczas wystawiania spektaklu, tj.: trema, nauka tekstu, panowanie nad ciałem.
 • Warsztaty “Kurs na relacje” – dzielenie się wiedzą zdobytą przez młodzież w pierwszym miesiącu – grupa projektowa pod opieką specjalistów przeprowadzi gry i zabawy integracyjne dla swoich rówieśników z wykorzystaniem poznanej metody dramy.
 • Warsztaty “Wysławiajmy się poprawnie”– ćwiczenia oddechowe i dykcyjne. Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne, dykcyjne i ćwiczenia z emisji głosu, które mają pomóc uczestnikom w poprawie wysławiania się oraz pomóc w pracy ze stresem (tremą). Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu. Spotkanie z aktorem/instruktorem teatralnym ma na celu pokazanie warsztatu aktora i ćwiczeń, które wykonuje w swojej codziennej pracy jako lektor, dubbinger i aktor teatralny.
 • Warsztaty “Ruch jest ważny – ruch sceniczny i choreografia”. Ruch sceniczny to podstawa w każdym spektaklu. Zagospodarowanie przestrzeni, mimika, planowanie ruchu – na tym opiera się spektakl.Podczas warsztatów zostaną wykorzystane elementy tańca, podstawy pantomimy i ćwiczenia koordynacyjne.
 • Warsztaty “Emocje – jak radzić sobie z emocjami podczas spektaklu?” Jak zagrać emocje? Czy należy się utożsamiać z grana postacią? Na to mają odpowiedzieć zajęcia, które będą przeprowadzane z grupą. Dodatkowo zostanie zorganizowane spotkanie z psychologiem, który omówi z młodzieżą metody radzenia sobie z emocjami.
 • Warsztaty “Tworzymy scenariusz” – grupa docelowa skupi się na tworzeniu własnego scenariusza. Zorganizowane zostanie spotkanie ze scenarzystą, który udzieli grupie wskazówek, jak napisać scenariusz. Zostanie również zorganizowane spotkanie z terapeutą przemocy, który opowie o przemocy fizycznej i psychicznej. 
 • Warsztaty “Tworzymy nasz świat – scenografia i próby” – grupa w dalszym ciągu będzie pracowała nad spektaklem. Próby będą odbywały się co tydzień po 2 godziny. Dodatkowo grupa spotka się ze scenografem, który przybliży grupie sposoby i zasady tworzenia scenografii.
 • Warsztaty “Czy ja to ja?” – próby do spektaklu oraz przygotowanie strony technicznej. Ostatni etap przed wystawieniem spektaklu. Próby, próby i jeszcze raz próby. Dodatkowo grupa zajmie się tworzenie scenografii, strojów, ustawieniem świateł, stworzeniem efektów wizualnych i dźwiękowych.
 • Premiera spektaklu i spotkanie z profilaktykiem przemocy. Spektakl zobrazuje odbiorcom problemu uzależnienia i przemocy, jakiej doświadczają młodzi ludzie, obcując w świecie wirtualnym, pokazanie przyczyn i skutków uzależnień, szczególnie behawioralnych, uświadomienie mechanizmów, przełamywanie stereotypów dotyczących uzależnień i przemocy. Spektakl ma skłaniać do refleksji i zachęcić do rozmowy ze specjalistą, który odpowie na pytania publiczności po spektaklu. 

Co robimy w naszym projekcie?

 • rozwijamy kompetencje społeczne i emocjonalne
 • uczymy się rozpoznawać symptomy uzależniania
 • uczymy się tworzyć scenariusz, spektakl, scenografię
 • pracujemy nad swoimi mocnymi i słabymi stronami
 • rozwijamy swoje pasje aktorskie
 • zachęcamy młodzież do równowagi pomiędzy życiem wirtualnym a realnym

Partnerem wspierającym projekt jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Sztama”

Jesli chcesz zgłosić się do udziału w projekcie odwiedź nasz funpage lub napisz maila na stowarzyszenie@sztama.org

Logo Europejskiego Korpusu Solidarności
Finansowany przez Unię Europejską

Projekt realizowany z Europejskiego Korpusu Solidarności z funduszy Unii Europejskiej.