logo erasmus+

Lokalnie, interkulturalnie

Lokalnie, interkulturalnie to projekt dedykowany osobom, które chcą poszerzyć swoją znajomość języków obcych i poznać podstawy ukraińskiego, hiszpańskiego czy włoskiego. Przy pomocy kawiarenek chcielibyśmy rozbudzić w uczestnikach chęć do nauki języków. Ponadto projekt skupia się na poznawaniu innych kultur i zwyczajów, a także poczuciu solidarności z obcokrajowcami co realizujemy poprzez inne działania w ramach projektu, takie jak festyn międzykulturowy. Równie ważna jest dla nas promocja europejskich mobilności, takich jak wymiany programu Erasmus+ oraz wolontariatu międzynarodowego

 

Numer referencyjny projektu:

2022-3-PL01-ESC30-SOL-000093323

Czas trwania projektu:

2023-05-31 – 2024-05-30

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

 • Cotygodniowe kawiarenki językowe (hiszpański, włoski, ukraiński) – łącznie 123 spotkania językowe
 • 3 spotkania z podróżnikiem – spotkania z podróżnikami i uczestnikami wolontariatów międzynarodowych
 • Festyn integracyjny dla lokalsów i osób zza granicy, który odbędzie się w Łodzi
 • Piknik rodzinny z grami i zabawami na zakończenie wakacji
 • Tydzień języków obcych
 • Promocja wolontariatu międzynarodowego, zagranicznych mobilności i programów europejskich na łódzkich uczelniach
 • Event tematyczny: Dzień zmarłych w różnych kulturach, które są odmienne od polskich
 • Event tematyczny: Obyczaje świąteczne i noworoczne oraz dodatkowe święta i legendy w różnych krajach
 • Tworzenie kartek świątecznych dla osób samotnych oraz zbiórka zabawek, słodyczy, ubrań itp. do stworzenia paczek dla dzieci z domu dziecka
 • „Nowy rok, nowa ja” – Promocja online wolontariatu i e-wolontariatu w zgodzie z misją LEVEL UP
 • Pokazowe zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców
 • Wspólne czytanie literatury zagranicznej w jednej z łódzkich bibliotek
 • Zbiórka starych książek dla biblioteki lub dla osób dotkniętych kryzysem społecznym
 • Powtórka językowa dla maturzystów 

 

Co robimy podczas projektu:

 • Realizujemy warsztaty z języka ukraińskiego, hiszpańskiego i włoskiego
 • Wspieramy naukę języków obcych, innych niż angielski.
 • Integrujemy ludzi z różnych kultur/grup społecznych
 • Wykazujemy swoje zaangażowanie w wolontariacie
 • Organizujemy eventy językowe
 • Realizujemy piknik językowy
 • Przybliżamy mieszkańcom miasta Łodzi i powiatu łódzkiego inne kultury i zwyczaje

 

Projekt realizowany z Europejskiego Korpusu Solidarności z funduszy Unii Europejskiej.