logo projektu

HIKING FOR CHANGE

Hiking for a change jest niezwykłym projektem skupionym na rozwoju idei aktywności i wędrownictwa. Podczas intensywnych 9 dni na malowniczej Teneryfie nauczysz się o bezpieczeństwie, orientacji w terenie, zrównoważonej turystyce oraz odkryjesz siebie. Dowiesz się więcej o otaczającej nas przyrodzie, kulturze i krajoznawstwie, dodatkowo rozwiniesz umiejętności i kompetencje przydatne w pracy z lokalną społecznością i wolontariatem. Dzięki spotkaniu z przedstawicielami 5 krajów poznasz kultury, które tworzą wspólną Europę.

Numer referencyjny

2022-3-ES02-KA152-YOU-000099459

Czas trwania projektu

01.01.2023 – 29.02.2024

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • 9 dniowy projekt na Teneryfie, podczas którego będziemy wędrować i uczyć się o bezpieczeństwie organizowania wędrówek, orientacji w terenie
  • Jako działanie upowszechniające, każda grupa narodowa przygotuje wędrówkę w swoim regionie, wykorzystująć nowe  umiejętności zdobyte  podczas wymiany

Co robimy podczas projektu:

  • Rozwijanie wiedzy o turystyce pieszej i bezpieczeństwie podczas niej, orientacji w terenie i funkcjonowaniu zrównoważonej turystyki dzięki codziennym aktywnościom na świeżym powietrzu i wędrówkom
  • Upowszechnienie zdrowego stylu życia dzięki wspólnemu przygotowywaniu wegetariańskich posiłków 
  • Wymiana doświadczeń i zwiększenie świadomości konieczności dbania o nasze środowisko i sposobach na zrównoważoną turystykę
  • Popularyzacja odkrywania piękna otaczającej nas przyrody poprzez piesze wędrówki
  • Kulturowe wieczory w celu poznania ludzi i funkcjonowania innych kultur wraz z ich tradycjami

Do projektu zaangażowani są:

logo lidera projektu

Desaplatánate

Lider Projektu

Hiszapnia

logo partnera projektu

Bulgarian Youth Forum

Partner

Bułgaria

logo partnera projektu

Õnnõ Organisation

Partner

Estonia

logo partnera projektu

Aegee Budapest

Partner

Węgry

logo Stowarzyszenia LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner

Polska

Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

Źródło dofinansowania:  Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.