HeArt: healing with Art

„HeArt: Healing with Art” to wymiana młodzieżowa zrodzona z pomysłu rozwiązywania problemów młodych ludzi za pomocą sztuki. Poprzez malowanie, taniec, muzykę oraz teatr czy każdą inną formę sztuki, uczestnicy wymiany będą pracować nad rozwiązywaniem problemów takich jak lęki, depresja, seksualna dysfunkcja czy zaburzenia snu bądź odżywiania.

Numer referencyjny

   2021-2-DE04-KA152-YOU-000041282

Okres trwania projektu

01/05/2022-31/12/2022

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • Zwiększenie samodzielności i poczucia własnej wartości u młodych osób
  • Rozwijanie świadomości o istocie zdrowia psychicznego w naszym społeczeństwie
  • Wzmacnianie międzykulturowych więzi i nawiązywanie przyjaźni 
  • Poprawa znajomości języka angielskiego i zdobycie międzynarodowych kompetencji
  • Promowanie równych szans 

Co robimy podczas projektu:

  • dowiadujemy się, jak wygląda sytuacja zdrowia psychicznego młodych osób w naszym kraju oraz w krajach partnerów,
  • poznajemy mity i legendy różnych krajów,
  • tworzymy gry i zabawy, które pomagają szerzyć koncept zdrowia psychicznego, 
  • uczymy się jak sztuka wpływa pozytywnie na psychikę człowieka
Logo Dream Youth Actives

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner projektu

POLSKA

Logo Codec vzw

Asociación Brújula Intercultural

Partner

Hiszpania

Logo Dream Youth Actives

Associazione Di Promozione Sociale Kora

Partner projektu

WŁOCHY

Logo Dream Youth Actives

Partner Up

Partner

Estonia 

Logo Codec vzw

Team For Youth

Partner

Rumunia 

Logo Dream Youth Actives

LUMEN

Partner

Chorwacja

Projekt dofinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+