logo projektu, na którym jest namalowana dłoń

Numer referencyjny

023-1-NL02-KA153-YOU-000124636

Czas trwania projektu

01.06.2023-31.05.2024

HateBusters! Empowering Youth Workers to Combat Hate Speech

Biorąc pod uwagę narastające problemy z mową nienawiści zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym projekt ten ma na celu zwiększenie umiejętności osób pracujących z młodzieżą w zakresie radzenia sobie z mową nienawiści i wspieranie młodych ludzi dotkniętych tym zjawiskiem. Podczas trwania projektu zostanie wypracowana kampania oraz warsztat, mający na celu zebranie dobrych praktyk w pracy z osobami ze zróżnicowanych środowisk, takich jak mniejszości, imigranci i uchodźcy. W wymianie weźmą udział osoby w wieku 18-35 lat, co pozwoli dyskutować, oraz szerzej spojrzeć na istniejący problem oraz wypracować jego rozwiązania. Szkolenie w Armenii wyposaży uczestników w kompetencje i umiejętności przydatne w walce z propagandą, kłamstwem, cyberbullyingiem oraz prześladowaniami.

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

 • Szkolenie dla wolontariuszy pracujących na co dzień z młodzieżą, w celu wyposażenia ich w umiejętności, wiedzę oraz narzędzia w celu wspierania młodych osób w walce z mową nienawiści, propagandą.
 • Lokalne kampanie upowszechniające kurs, podczas których uczestnicy w swoich lokalnych środowiskach przekażą wiedzę nabytą podczas szkolenia
 • Seminarium podsumowujące w Holandii

Co robimy podczas projektu:

 • Budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami młodzieżowymi wspierającymi lokalne działania i kampanie zwalczające mowę nienawiści w Internecie oraz świecie realnym.
 • Kształtowanie potencjału oraz umiejętności osób pracujących z młodzieżą w celu
  rozpoznawania, reagowania i przeciwstawiania się mowie nienawiści.
 • Podnoszenie kompetencji działaczy młodzieżowych i wychowawców w
  w dziedzinie aktywizmu przeciwko mowie nienawiści i praw człowieka
 • Tworzenie narzędzi skutecznych w walce z przeciwstawianiem się mowie nienawiści w internecie. Zebranie dobrych praktyk w działalności.
 • Tworzenie kampanii, działań edukacyjnych oraz materiałów wspierających w dalszej pracy działania organizacji i osób pracujących z młodzieżą na rzecz zwalczania nienawiści, cyberprzemocy i naruszeń praw człowieka.

Do projektu zaangażowani są:

ARMENIAN PROGRESSIVE YOUTH NGO

ARMENIAN PROGRESSIVE YOUTH NGO

Armenia

Lider projektu

Stowarzyszenie LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Polska

Partner projektu

SDRUZHENIE WALK TOGETHER

SDRUZHENIE WALK TOGETHER

Bułgaria

Partner projektu

PHIREN AMENCA INTERNATIONAL NETWORK

PHIREN AMENCA INTERNATIONAL NETWORK

Belgia

Partner projektu

EVROPSKE CENTRUM MLADEZE BRECLAV EUROPEAN YOUTH CENTRE BRECLAV Z. S

EVROPSKE CENTRUM MLADEZE BRECLAV EUROPEAN YOUTH CENTRE BRECLAV Z. S

Czechy

Partner projektu

SEIKLEJATE VENNASKOND

SEIKLEJATE VENNASKOND

Estonia

Partner projektu

BITISI

BITISI

Gruzja

Partner projektu

RGDTS ROMA GADJE PARBESZED AZ ONKENTES SZOLGALAT ALTAL NONPROFIT KFT

Węgry

Partner projektu

Beyond Borders ETS

Beyond Borders ETS

Włochy

Partner projektu

Gulbenes novada jauniešu centrs "Bāze"

Gulbenes novada jauniešu centrs "Bāze"

Łotwa

Partner projektu

Mano Europa

Mano Europa

Litwa

Partner projektu

Institutul de Instruire in Dezvoltare "MilleniuM"

Institutul de Instruire in Dezvoltare "MilleniuM"

Mołdawia

Partner projektu

YOUTHFULLY YOURS SK

YOUTHFULLY YOURS SK

Słowacja

Partner projektu

ASOCIATIA DE TINERI DIN ARDEAL

ASOCIATIA DE TINERI DIN ARDEAL

Rumunia

Partner projektu

Asociación para el Desarrollo Juvenil y Cultural Almenaras

Asociación para el Desarrollo Juvenil y Cultural Almenaras

Hiszpania

Partner projektu

Foundation of Regional Initiatives

Foundation of Regional Initiatives

Ukraina

Partner projektu

BALKAN YOUTH ACTIVISM

BALKAN YOUTH ACTIVISM

Albania

Partner projektu

BOSNIAN REPRESENTATIVE ASSOCIATION FOR VALUABLE OPPORTUNITIES

BOSNIAN REPRESENTATIVE ASSOCIATION FOR VALUABLE OPPORTUNITIES

Bośnia i Herzegowina

Partner projektu

Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.