logo projektu

Feel Good

„Feel Good” to innowacyjny projekt opierający się na kompleksowym podejściu do rozwoju szkół i instytucji współpracujących z młodzieżą. Projekt skupia się na dostosowaniu istniejących obiektów do oczekiwań przyszłości poprzez łączenie trzech filarów: ekologii i zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji nauczania i uczenia się oraz rozpoczynania międzykulturowego dialogu i integracji wykluczonych grup. Projekt odpowiada na potrzeby współczesnego świata, w tym zachowania zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia młodzieży, a jego celem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla młodzieży.

Numer referencyjny

2022-1-PL01-KA220-YOU-000086018

Okres trwania projektu

31.12.2022 – 31.04.2024

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • 1 szkolenie dla kadry
  • 3 spotkania projektowe
  • przygotowanie strategii “Feel Good” i jej implementacja w 5 szkołach
  • przeprowadzenie badania i stworzenie raportu w 6 językach (języki narodowe partnerów oraz angielski)
  • 2 wydarzenia upowszechniające rezultaty projektu

Co robimy podczas projektu:

  • dostosowujemy istniejące obiekty do wymagań przyszłości poprzez promocję ekologicznego i zrównoważonego rozwoju oraz dbanie o środowisko,
  • rozwijamy kompetencje cyfrowe, w tym wprowadzamy „zielone rozwiązania” i stosujemy nowoczesne narzędzia do nauczania i uczenia się,
  • inicjujemy międzykulturowy dialog i integrację wykluczonych grup, w tym walkę z mową nienawiści,
  • dbamy o zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie młodzieży, poprzez stworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery w szkołach i innych instytucjach.

Do projektu zaangażowani są:

Stowarzyszenie LEVEL UP

Lider projektu

Polska

Partner projektu

Yeghvard youth ecological NGO

Partner

Armenia

Partner projektu

Asociación Juvenil "Jarrón Club"

Partner

Hiszpania

Partner projektu

FURIM INSTITUTT

Partner

Norwegia

Partner projektu

Youth Bridges Budapest

Partner

Węgry

Rezultaty Projektu

Raport z badania w ramach projektu Feel Good
Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

Projekt jest dofinansowany i realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.