E-kompetentni wolontariusze

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych e-wolontariuszy (17-24 l.) z całej Polski, którzy nabędą wiedzę z administrowania/przebudowy stron www na WordPress(4h) oraz nauczą się tworzyć kampanie z Google Ads dla Non-profit(4h). 

Czas trwania projektu:
10.10.2020 – 17.10.2020

Efekty projektu:

1)uczestnicy będą wsparciem technicznym dla NGO, które zawiesiły działania w czasie pandemii lub ograniczyły je

2) uczestnicy wzmocnią swoje kompetencje – motywacja do poszerzania swoich horyzontów

Oprócz naszego projektu będziemy promować e-wolontariat jako sposób pobudzenia sektora w czasie i po pandemii.

 

Link do wydarzenia na stronie Meet and Code 2020.

Organizatorami inicjatywy Meet and Code są firma SAP, organizacja Haus des Stiftens gGmbH oraz krajowi partnerzy sieci TechSoup Europe