ciałopozytywność

Numer referencyjny

Okres trwania projektu

11.12.2022 do 30.06.2023

Dzień przedsiębiorczości dla młodzieży

Projekt ma za zadanie przygotować młodzież do wejścia na rynek pracy i wesprzeć ich wybór w dalszej edukacji pod kątem planowanej ścieżki kariery. Projekt odbędzie się w jednym z Częstochowskich liceów w formie warsztatów stacjonarnych podczas godzin lekcyjnych. Uczestnicy zapoznają się z różnymi sposobami pracy, poznają sposoby na przygotowanie się na rozmowę kwalifikacyjną i dowiedzą się jakie są uniwersalne kompetencje przyszłości. 

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • Zorganizujemy cykl warsztatów – w jednym dniu odbędą się warsztaty prowadzone przez ekspertów. Do wybranych sal zostaną zaproszeni uczniowie zainteresowani danym zawodem i wezmą udział w warsztacie, dowiedzą się jak wygląda dana praca oraz jakie są wymagania.

Co robimy w naszym projekcie?

  • Przedstawimy młodzieży rynek pracy (jaki jest przewidywany popyt na kwalifikacje i zawody)
  • Pokażemy jak pisać CV, jak wygląda rozmowa rekrutacyjna i jak się na nią przygotować
  • Pokażemy jak radzić sobie w zmieniających się warunkach
  • Porównamy możliwości pracy zdalnej i stacjonarnej
  • Przeprowadzimy ankietę – czy młodzi ludzie widzą się w pracy stacjonarnej czy zdalnej
  • Poznamy cechy osoby przedsiębiorczej
  • Dowiemy się jakie są uniwersalne kompetencje przyszłości i jak je rozwijać. 

Do projektu zaangażowani są:

Logo LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

logo Diyarbakir

V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logo partnera British council

Projekt realizowany z British Council Organizatorzy inicjatywy “Stronger Together”