Logo Perspektywa ma znaczenie

Okres trwania projektu

11/12/2022 – 30/06/2023

Dyskusje międzypokoleniowe

Inicjatywa Międzypokoleniowej grupy dyskusyjnej będzie obejmowała cykl dziewięciu grupowych spotkań w Warszawskim Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie. Do dyskusji zaprosimy różne grupy wiekowe ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży (18-30 l.) oraz seniorów (60+), aby porozmawiali na różne tematy społeczne. Dyskusje będą moderowane przez doświadczoną facylitatorkę – Aleksandrę Pszczólińską. Dialog będzie prowadzony między innymi metodą poszerzania perspektywy – Points of You.

Działania, które zostaną podjęte w projekcie

– 9 grupowych spotkań stacjonarnych w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie w Warszawie, każde będzie trwało około 2 godziny

Co robimy podczas projektu:

  • Umożliwiamy integrację  międzypokoleniową młodzieży i seniorów
  • Stwarzamy bezpieczną przestrzeń dla przedstawicieli różnych pokoleń na wymianę poglądów na temat różnych problemów społecznych
  • Umożliwiamy uczestnikom przełamanie barier międzypokoleniowych i poszerzenie własnej perspektywy w bezpiecznej atmosferze, pod okiem specjalisty
  • Zwiększamy wzajemne zrozumienie, co do przyjmowanych postaw, zachowań i wartości
  • Ograniczamy  stereotypizację
  • Umożliwiamy zbliżanie się do konsensusu w dzielących społeczeństwo kwestiach

Do projektu zaangażowani są:

Logo LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Beneficjent

Polska

Logo Fundacja British Council

Fundacja British Council

Organizator Inicjatywy „Stronger together”

Logo LEVEL UP

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie w Warszawnie

Partner wspierający

Polska

Logo Fundacja British Council small

Projekt został sfinansowany ze środków przekazanych przez Fundację British Council