logo projekty Creating future youth leaders

Creating Future Youth Leaders

Projekt Creating Future Youth Leaders zakłada budowanie i poszerzanie partnerstw między organizacjami działającymi z młodzieżą z różnych krajów. Organizacje pracujące z młodymi ludźmi w większości kierują swoje inicjatywy do osób powyżej 18. roku życia, natomiast brakuje oferty dla młodszych. Głównym celem projektu jest rozszerzenie oferty działań organizacji dla niepełnoletniej młodzieży. Wymiana wiedzy i doświadczeń pozwoli na stworzenie sieci międzynarodowej współpracy.

Numer referencyjny

2022-1-DE04-KA151-YOU-000068265

Czas trwania projektu

01.06.2022 – 31.08.2023

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • stworzenie silnej sieci organizacji pracujących z osobami poniżej 18. roku życia;
  • stworzenie możliwości dla reprezentantów z różnych organizacji do kreowania sieci i tworzenia nowych partnerstw i projektów;
  • dyskusje na temat już istniejących inicjatyw w Europie, takich jak Erasmus+ oraz Europejski Portal Młodzieżowy;
  • stworzenie przestrzeni dla uczestników do dyskusji o wyzwaniach, z jakimi spotykają się w swoich organizacjach i jak sobie z nimi radzą.

Co robimy podczas projektu:

  • dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z organizacjami;
  • dzielimy się dobrymi praktykami, jakie stosujemy w pracy z osobami poniżej 18. roku życia;
  • tworzymy nowe i zacieśniamy już istniejące więzi między organizacjami;
  • szukamy nowych rozwiązań i pomysłów w działaniach dla młodych ludzi;
  • wieczór kulturowy

Do projektu zaangażowani są:

logo Stowarzyszenia LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner

Polska

naturkultur organization logo

NaturKultur e.V.

Lider

Niemcy

Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

Źródło dofinansowania: Projekt Creating Future Youth Leaders jest dofinansowany i realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.