logo projektu

Co słychać w III sektorze?

Poprzez projekt chcemy zwiększyć aktywizację młodych ludzi, aby stali się aktywnymi obywatelami zaangażowanymi w życie demokratyczne i społeczne. Chcemy, żeby młodzi ludzie opowiadali nam o tym, co dla nich ważne, uczestniczyli w dialogu z decydentami, uczestniczyli w życiu III sektora, mieli poszanowanie do działań wolontariackich oraz chętniej angażowali się w procesy demokratyczne związane z działalnością społeczną, wiedzieli, jak ważny jest networking międzysektorowy i jakie rezultaty mogą z tego wyniknąć.

W czasie projektu chcemy stworzyć pole do dialogu między młodymi ludźmi, organizacjami młodzieżowymi i innymi NGO, szkołami, biznesem nastawionym na cele społeczne, a także decydentami zaangażowanymi w kreowanie III sektora w naszej okolicy. Do projektu chcemy zaprosić ekspertów — wieloletnich aktywistów społecznych, ale także zwykłych wolontariuszy działających lokalnie. Większa świadomość na temat sektora służy większemu zainteresowaniu sprawami, które nas dotyczą, ponieważ wielu lokalnych obywateli korzysta z działań NGO, a także je współtworzy na pewnym etapie swojego życia. III sektora na poziomie lokalnym jest ważnym elementem budowania struktur organizacyjnych na poziomie krajowym czy europejskim.

Numer referencyjny

2023-1-PL01-KA154-YOU-000122655

Okres trwania projektu

01.09.2023 – 30.04.2025

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

 • Stworzenie gry planszowej i warsztaty z wykorzystaniem gry — potrwają 4h każde. Czas ten pozwoli zarówno na przeprowadzenie gry jak i omówienie jej elementów i całego procesu uczenia się. Po każdym warsztacie prowadzona będzie ewaluacja online. Młodzież będzie mogła w praktyce poznać zdanie III sektora oraz zobaczyć jego funkcjonowanie w szerszej perspektywie. Jak wygląda środowisko i jakie elementy społeczne i polityczne kształtują ten sektor oraz w jaki sposób ten sektor kształtuje miejsce, w którym działa.
 • Panel dyskusyjny — Podczas panelu będziemy starali się zapewnić możliwie najszerszego, od strony praktycznej, zakresu perspektyw, włączymy osoby z różnym doświadczenie, w różnym wieku. Wykorzystamy metodę Deliberacji, czyli rozmów uczestników, które obejmują uważne słuchanie siebie nawzajem
  i rozważanie różnych opcji, to kluczowe elementy panelu obywatelskiego. Chcemy, aby młodzież miała szansę popracować z ekspertami i decydentami. Poznania opinii i też zweryfikowania swoich poglądów.
 • Lokalne targi NGO — Przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, wolontariusze, decydenci oraz edukatorzy, będą mogli spotkać się na Targach NGO. W czasie trwania targów odbędą się liczne warsztaty oraz panele dyskusyjne prowadzone przez osoby z łódzkiego III sektora, posiadający doświadczenie w zakresie funkcjonowania NGO-sów.
  W wydarzeniu wezmą też przedstawiciele Samorządów. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach, debatach
  i dyskusjach. Wydarzenie będzie zorganizowane na dużej przestrzeni. Zgłoszone organizacje będą mogły wystawić swoje promocyjne gadżety oraz opowiadać o swoich działaniach. Planujemy włączenie min. 20-30 organizacj I lub federacji
  i zrzeszeń organizacji pozarządowych organizacji studenckich, oraz partnerów samorządowych.
 • Ideathon — Wydarzenie rozpoczniemy od podsumowania dotychczasowych rezultatów, opowiedzenia o grze, naszych podcastach i celach projektu. Następnie przejdziemy do samego wydarzenia przewodniego. Młodzież otrzyma szansę na zbudowanie interdyscyplinarnych zespołów i wykreowanie innowacyjnych rozwiązań. Zespół (5-7 os) dostanie również wsparcie mentorów w postaci ekspertów i decydentów, którzy też włączą się w pracę grup. Efektem eventu ma być opracowanie prototypu, ewentualnie projektu, aplikacji lub usługi w obszarach: zarządzania, cyfryzacji, marketingu lub innych związanych z przyszłością III sektora. Wydarzenie stworzone jest z myślą o młodych osobach, które działają społecznie i marzą o założeniu swojej własnej organizacjom, stworzeniu projektu, możliwości współpracy z administracją publiczna lub poczynieniu zmian w swojej okolicy.

Co robimy podczas projektu:

 • networking międzysektorowy (biznes-NGO-publiczny)
 • budujemy zaufanie do organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym
 • promujemy transparentność i widoczność NGO
 • pokazujemy jakość działań NGO, zwiększamy włączenie społeczne
 • pokazujemy NGO jako sektor otwarty, dynamicznie się zmieniającego, aktywnego, osiągającego rezultaty
 • zapewniamy młodzieży nabywanie nowych kompetencji z tworzenia podcastów i tworzenia gry, do wykorzystania na warsztatach
 • tworzymy przestrzeń do współpracy między młodymi i decydentami oraz między szkołami i NGO
 • promujemy nowe formy edukacyjne
 • wypracowujemy nowe rozwiązania i pomysły w zakresie NGO i wolontariatu
 • rozwijamy kompetencje młodych przy realizacji projektu

 

Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

Projekt jest dofinansowany i realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.