Logo projektu ,,Become Young Entrepreneur"

Become young entrepreneur

Become young entrepreneur, to projekt skierowany do młodzieży wkraczającej na rynek pracy, który w obecnych czasach dynamicznie się zmienia. Pożądane kompetencje, wymagane kwalifikacje, zmiany trybu pracy czy też zmiany kulturowe w organizacjach są czynnikami, które kreują pracę w XXI wieku. Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia młodym osobom z 6 krajów w poznaniu i odkryciu świata życia przedsiębiorczego, który w obecnych czasach może wydawać się niedostępny dla młodzieży. 

Projekt odbędzie się w Lutomiersku, w Polsce. Każda grupa z danego kraju jest zaangażowana w tworzenie warsztatów z tematyki takiej jak: marketing, komunikacja i przywództwo, zasoby ekonomiczne czy zasoby ludzkie.

Numer referencyjny

2022-3-PL01-KA152-YOU-000095261

Czas trwania projektu

2023.03.01 – 2024.11.30

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

 • Wizyta przygotowawcza
 • Warsztaty z tematyki marketingu, komunikacji, przywództwa, zasobów ekonomicznych, zasobów ludzkich.
 • Analiza SWOT – przeanalizuj swój biznes
 • Wizyta w lokalnym startupie
 • Wizyta w inkubatorze przedsiębiorstw
 • Warsztaty na temat wymagań współczesnego biznesu

  Co robimy podczas projektu:

   • Pokazujemy młodym ludziom, że życie przedsiębiorcze wcale nie musi być tylko marzeniem
   • Dzielimy się dobrymi praktykami w pracy, które występują w każdym z krajów partnerskich
   • Zwiększamy świadomość na temat ryzyka, z jakim można się spotkać jako przedsiębiorca
   • Promujemy wartości UE
   • Dzielimy się doświadczeniami zawodowymi, jakie posiadamy
   • Tworzymy bezpieczną przestrzeń do rozmowy o trudnościach, jakie napotykamy na rynku pracy
   • Budujemy relacje oparte na wzajemnej pomocy i wsparciu

   

  Do projektu zaangażowani są:

  logo Stowarzyszenia LEVEL UP

  Stowarzyszenie LEVEL UP

  Lider projektu

  Łódź, Polska

  Logo partnera projektu

  Active Green Solution

  Partner projektu

  Serres, Grecia

  logo lidera projektu

  Uluslararası Bambu Eğitim Derneği

  Partner projektu

  Istanbul, Turcja

  Logo partnera projektu

  “Extramus” Experience Travel Erasmus APS

  Partner projektu

  Terranova da Sibari, Włochy

  logo partnera projektu

  Tudatos Tervezésért Egyesület

  Partner projektu

  Budapeszt, Węgry

  logo lidera projektu

  Associacio Cultura Creativa

  Partner projektu

  Gandia, Hiszapnia

  Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

  Źródło dofinansowania:  Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.