Back to 7000 BC

Głównym tematem projektu jest promowanie dialogu międzykulturowego wśród młodych ludzi. Młodzież spotka się w regionie Aswan w Egipcie, gdzie wspólnymi siłami zbudują bezpieczną przestrzeń do dialogu i wymiany doświadczeń dotyczących tolerancji i integracji społecznej społeczeństwa zróżnicowanego kulturowo i religijnie. W projekcie weźmie udział 36 osób (w tym 6 team leaderów oraz 30 młodych 18-30 lat). Działania młodzieży będą wspierane przez facylitatora warsztatów. 

Projekt Back to 7000BC jest tworzony przez młodych ludzi, którzy wierzą w siłę dialogu międzykulturowego, budowania empatii, świadomości i tolerancji między  ludźmi.

Numer referencyjny
2021-1-PL01-KA152-YOU-000019612

Okres trwania projektu

15.12.2021 – 14.07.2022

Główne cele projektu:

 • promocja dialogu oraz komunikacji międzykulturowej
 • pozbycie się kulturowych stereotypowych i nietolerancji
 • promowanie kultury poprzez sztukę
 • zachęcenie młodzieży do angażowania się w działania promujące różnorodność kulturową
 • Odkrywanie i odzwierciedlenie rzeczywistego modelu dialogu międzykulturowego między przeszłością a teraźniejszością, który uwzględniał lud nubijski Asuanu.
 • zachęcanie młodych ludzi do udziału w zajęciach, które mogą pomóc w rozpowszechnianiu pozytywnego przesłania integracji i różnorodności
 • szerzenie pozytywnych wzorców komunikacji i zrozumienia wśród młodzieży
 • promocja kultury i historii Egiptu
 • promowanie różnorodności, wspólnych wartości wolności, tolerancji, tolerancji i szacunku,
 • wzmacnianie krytycznego myślenia i poczucia inicjatywy młodych ludzi 

W ramach projektu odbędzie się: 

 • spotkanie liderów młodzieżowych w Kairze
 • wymiana młodzieży w regionie Aswan podczas której odbędą się m.in.: 
 1.  warsztaty integracyjne łamiące stereotypy międzykulturowe
 2.  warsztaty i działania pozwalające zagłębić się w historię i kulturę nubijską
 3.  warsztaty rzemieślnicze
 4.  warsztaty z prowadzenia dialogu międzykulturowego
 5.  wieczory kulturowe
 6.  gry i konkursy wzmacniające poczucie integracji międzykulturowej
 7.  debaty
 8.  warsztaty tworzenia video dot. dialogu międzykulturowego i tolerancji 
 9.  sesje dotyczące projektów Erasmus+ jako programu poszerzającego horyzonty i dającego możliwość na rozwój kompetencji społecznych i zawodowych

Projekt prowadzony jest w ramach współpracy z czterema organizacjami partnerskimi:

LEVEL UP,
Polska, Łódź
Lider projektu

Have a Dream,
Egipt, Kair
Partner
(organizacja goszcząca)

United Societies of Balkans,
Grecja, Saloniki
Partner

Desert Bloom for Training and Sustainable Development, Jordania, Amman  Partner

Associacion Cultural YOUROPIA,
Hiszpania, Oviedo
Partner

Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.