Aktywni w sporcie, aktywni w życiu

Celem projektu jest aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie relacji sportowych i społecznych oraz pomoc w budowaniu wzorców zachowań, które będą miały wpływ na ich życie, grupy rówieśnicze i społeczności lokalne. Pokazując korzyści płynące z aktywnego, a co za tym idzie zdrowego stylu życia, możemy przezwyciężyć zagrożenia, jakie dla społeczności lokalnej stwarza wykluczenie młodzieży i brak solidarności. Sport będzie działał jak brama do budowania wzorców zachowań; platforma do tworzenia relacji społecznych i impuls do wspólnego przeżywania ekscytujących chwil.

Numer referencyjny

2020-3-PL01-ESC31-095052

Okres trwania projektu

1.04.2021 – 30.04.2022

Działania, które realizujemy

Gry sportowe – inicjatywa, której celem jest motywowanie dzieci, młodzieży i ich rodziców do aktywnego trybu życia. Forma zajęć ma na celu rozwój psychofizyczny i budowanie pozytywnych wzorców zachowań.

Warsztaty fair play – inicjatywa, której celem jest budowanie pozytywnych wzorców zachowań i uświadomienie uczestnikom, jak ważne jest życie w oparciu o ideę fair play. Zajęcia przyjmą formę warsztatów, podczas których uczestnicy będą wspólnie wykonywać różne zadania mające na celu zapoznanie ich z tymi wartościami.

Warsztaty zdrowego odżywiania – inicjatywa zorganizowana w celu podniesienia świadomości na temat wpływu żywności na nasze życie. Warsztaty mają na celu promocję profilu świadomego konsumenta, dbającego o to, co i ile je, oraz świadomego zagrożeń cywilizacyjnych.

Warsztaty: sztuka w sporcie i zdrowym życiu – warsztaty mają na celu budowanie zdrowych nawyków oraz propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia przy pomocy materiałów stworzonych przez uczestników. Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie przygotują materiały informacyjno-promocyjne na wybrany przez siebie temat, co pomoże nam dotrzeć do ich rówieśników.

Zdrowy quiz online – nasz zespół chce znaleźć osoby sceptyczne, powściągliwe, zagrożone wykluczeniem społecznym, które kontaktują się ze społeczeństwem tylko przez internet. Mamy nadzieję, że docierając do takich osób dotrzemy do najtrudniejszej grupy i będziemy promować i uświadamiać cele naszych projektów.

Turniej sportowy – „Dla siebie, dla innych, dla zdrowia” – stworzymy trzyosobowe drużyny, które będą rywalizować w kilku dyscyplinach sportowych. Rozważamy zaangażowanie uczestników quizu online, aby mogli wypróbować interakcje społeczne w świecie rzeczywistym.

Matematyka w sporcie, matematyka w jedzeniu – w ramach tej inicjatywy chcemy, aby uczestnicy i nasz zespół stworzyli plakaty i infografiki dotyczące aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania oraz wpływu tych czynników na organizm człowieka.

Gra miejska – inicjatywa, która pomoże podsumować nasze działania. Uczestnicy będą musieli wykazać się znajomością zasad fair play, wykazać się umiejętnościami sportowymi oraz wiedzą na temat zdrowego stylu życia.

Projekt realizowany z Europejskiego Korpusu Solidarności z funduszy Unii Europejskiej.