logo projektu Act on Climate Change przedstawiające maski teatralne na tle ziemi

act on climate change

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy z młodzieżą poświęconej zmianom klimatycznym poprzez zapewnienie edukacji w tym zakresie, sztukę oraz alternatywne metody edukacji pozaformalnej, takie jak nauka oparta na grach, storytellingu i teatrze, które przyciągają uwagę młodych ludzi. Z każdego kraju partnerskiego zostanie wybrane zwierzę lub roślina dotknięte zmianami klimatycznymi, a postacie te zostaną wykorzystane w przedstawieniach teatralnych, grach i zajęciach związanych z opowiadaniem historii.

Nazwa projektu:

2023-1-TR01-KA153-YOU-000134597

Czas trwania projektu:

01-12-2023 – 31-07-2024

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • Praktyczne zajęcia w terenie, które pozwalają uczestnikom na bezpośrednie doświadczenie związane z tematyką zmian klimatycznych. To może obejmować obserwację przyrody, badania terenowe, oraz analizę ekosystemów lokalnych.
  • Gry edukacyjne, symulacje i interaktywne scenariusze, aby przekazać wiedzę na temat zmian klimatycznych w sposób przystępny i angażujący dla młodzieży.
  • Warsztaty kreatywnego dramatu i opowiadania historii. Poprzez teatr i opowiadanie historii uczestnicy mają możliwość wyrażenia swoich emocji i przemyśleń na temat zmian klimatycznych, a także rozwinięcia umiejętności komunikacyjnych i empatii.
  • Warsztaty, wykłady i dyskusje, które dostarczają uczestnikom aktualną wiedzę na temat przyczyn i skutków zmian klimatycznych oraz sposobów ich przeciwdziałania.

Co robimy podczas projektu:

  • Zwiększamy świadomość nt. zmian klimatycznych. Edukujemy uczestników na temat aktualnych problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, aby zmotywować ich do działań na rzecz ochrony środowiska.
  • Nabywamy nowe umiejętności z zakresu sztuki i alternatywnych metod edukacji. Uczestnicy zdobywają umiejętności związane z tworzeniem i prowadzeniem interaktywnych zajęć edukacyjnych, co pozwala im efektywniej przekazywać wiedzę innym.
  • Uczymy się, np. zarządzać projektem. Projekt daje możliwość praktycznego uczenia się zarządzania projektem, co jest ważnym elementem rozwoju zawodowego uczestników.
  • Tworzymy kampanie społeczne. Wykorzystujemy zdobytą wiedzę i umiejętności do tworzenia kampanii społecznych mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zmian klimatycznych i promowanie działań proekologicznych.

Do projektu zaangażowani są:

Logo lidera projektu OBA DOGA VE EGITIM DERNEGI

OBA DOGA VE EGITIM DERNEGI

Lider projektu

Antalya, Türkiye

Logo Level Up

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner projektu

Polska

logo lidera projektu

Back to the Roots

Partner projektu

Spain

Logo partnera projektu Centru pentru Dezvoltare Durabila Greentin

Centru pentru Dezvoltare Durabila Greentin

Partner projektu

Romania

logo partnera projektu -	Enviromental Education Center of Ierapetra

Enviromental Education Center of Ierapetra

Partner projektu

Neapolis, Greece

logo partnera projektu Noi Ortadini APS

Noi Ortadini APS

Partner projektu

Italy

Logo partnera projektu Stichting Liberta Care

Stichting Liberta Care

Partner projektu

Netherlands

VsI "uMunthu"

Partner projektu

Lithuania

Erasmus+ logo

Źródło dofinansowania: Projekt w pełni finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

Finansowane przez Unie EU