Aleksandra Jaroszek

Aleksandra Jaroszek

Członek zespołu ds. tworzenia inicjatyw społecznych i budowania partnerstw

Ukończyłam studia licencjackie na kierunkach: Rachunkowość i Finanse Biznesu oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (specjalność Logistyka Międzynarodowa) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie jestem studentką ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie Projektami również na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Odbyłam półroczną wymianę na Norwegian University of Science and Technology w Trondheim.
Posiadam 5-letnie doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Aktualnie poza LEVEL UP jestem związana wolontariacko m.in. z Project Management Institute, a akademicko z Enactus Polska. Ponadto pełnię rolę mentorki wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności.
Odbyłam wiele szkoleń z zakresu liderstwa w tym szkolenie I stopnia Akademii Liderów Rzeczypospolitej, ukończyłam Poznańską Akademię Liderów oraz Szkołę Liderek i Liderów.
Uczestniczyłam w wielu wymianach oraz szkoleniach w ramach programu Erasmus+. Moje zainteresowania to szeroko pojęte zarządzanie i przywództwo, zwłaszcza zarządzanie projektami oraz zarządzanie międzykulturowe, a także design thinking jak i psychologia osobowości