Youth inclusion through employability

Okres trwania projektu

1.04.2021 – 30.04.2022

Działania, które realizujemy

Projekt ma na celu podniesienie skuteczności i trwałości procesów podnoszących poziom zatrudnienia młodzieży. Przeprowadzimy badania pod kątem młodzieży na rynku pracy w Armenii, Polsce, Czechach i Słowacji. Zaprojektujemy moduły szkoleniowe i wytyczne dla edukatorów nieformalnych obejmujące umiejętności przekrojowe oparte na krajowych ramach kompetencji i najlepszych europejskich wzorcach. Zorganizujemy szkolenia dla 30 osób z Armenii, a dla 15 z nich przygotowaliśmy staże. Zwińczeniem projektu będzie wspólne wydarzenie i targi pracy dla setki młodych, członków Rządu i Parlamentu Armenii i CSO.

"NGO CENTER” CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT

"NGO CENTER” CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT

Lider projektu

Armenia

European Youth Centre Břeclav z.s.

European Youth Centre Břeclav z.s.

Partner

Czechy

Stowarzyszenie LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner

Polska

Youthfully Yours SK

Youthfully Yours SK

Partner

Słowacja

Projekt jest współfinansowany przez Rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji z grantów wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (www.visegradfund.org). Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.