Logo projektu

Wolontariat podaj dalej

Głównym celem projektu jest wsparcie młodych osób 15-26 lat w rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych oraz tworzenie warunków dla zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych. Uczestnicy nauczą się krytycznego myślenia i wyszukiwania informacji w internecie. Projekt opierać się będzie na wymianie doświadczeń życiowych i wiedzy między młodymi ludźmi. Podczas wydarzeń takich jak gry czy warsztaty uczestnicy dowiedzą się więcej o wolontariacie, e-wolontariacie oraz zdobędą nowe umiejętności cyfrowe potrzebne w zdobyciu pracy. Skupimy się również na  wzmocnieniu umiejętności twardych i miękkich młodzieży, dzięki czemu w przyszłości będzie ona mogła wspierać III sektor w różnorodnych działaniach, poprzez swoje działania wolontariackie.

Numer referencyjny projektu:

2023-2-PL01-ESC30-SOL-000168177

Czas trwania projektu:

1.10.2023- 31.05.2024

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

Cztery warsztaty:  

  • Styczeń (stacjonarnie) – warsztaty umiejętności cyfrowych- dot. podstawowych platform pracy zdalnej: Zoom, Discord, Trello, narzędzia Google; 
  • Luty (stacjonarnie)- warsztaty z umiejętności cyfrowych – dotyczyć będą wykorzystywania social mediów w marketingu i promocji działań wolontariackich;
  • Marzec (stacjonarnie)-warsztaty umiejętności cyfrowych- stawianie swojej własnej strony internetowej i rozwijaniu jej przy wykorzystaniu narzędzia WordPress; 
  • Kwiecień (stacjonarnie)- warsztaty dot. e-wolontariatu oraz programu Erasmus plus.

 Trzy gry internetowe: 

   • styczeń(online)- gra dotycząca funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz wolontariatu tradycyjnego.                        
   •  Marzec (online)- gra dotyczącą wolontariatu tradycyjnego i e-wolontariatu
   •  Kwiecień (online)-gra dotycząca kompetencji potrzebnych przy szukaniu pracy

   – sesja podsumowująca dla uczestników — czego się nauczyli, czy spełniliśmy ich oczekiwania, jak planują wykorzystać zdobyte umiejętności

  – rozdanie certyfikatów dla uczestników projektu

  – przekazanie uczestnikom bazy dostępów do programów wolontariatu i mobilności

   

  Co robimy podczas projektu:

  •  Wspieramy III sektor poprzez wzrost społecznej aktywności młodzieży oraz rozwój e-wolontariatu;
  • Rozwijamy kreatywność i kluczowe kompetencje młodzieży (promowane przez UE) poprzez pokazanie im innych form edukacji – pozaformalnej i nieformalnej;
  • Zachęcamy młodych ludzi do odkrywania możliwości wolontariatu oraz swoich praw jako (obecnych lub przyszłych) wolontariuszy ;
  • Wciągamy młodzież w działania prospołeczne i wzmacniamy zaangażowanie społeczne;
  • wzbogacamy kompetencje krytycznego myślenia i umiejętność wyszukiwania informacji;
  • Kreujemy możliwości dla osób bez doświadczenia zawodowego, które nie są w stanie go zdobyć i nie wiedzą gdzie go szukać.
  Scenariusz wirtualnej gry o funkcjonowaniu NGO oraz wolontariatu tradycyjnego
  Logo Europejski Korpus Solidarności

  Projekt realizowany z Europejskiego Korpusu Solidarności z funduszy Unii Europejskiej.

  Finansowane przez Unie EU