W Drodze do Siebie

“W drodze do siebie” to projekt, którego celem jest wsparcie kobiet w odzyskaniu równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym. Jego celami pośrednimi są odzyskanie pewności siebie, większy dystans do trudności w życiu oraz poczucie sprawczości. Projekt kierowany jest do kobiet w wieku 25-45 lat, które ze względu na niekorzystną sytuację zawodową, spowodowaną brakiem zachowania work-life balance, zdecydowały się na porzucenie pracy.

Poprzez organizację projektu, oferujemy kobietom wsparcie w ramach coachingu grupowego z elementami warsztatu, wspartego coachingiem indywidualnym oraz doradztwem zawodowym. Włączenie doradztwa zawodowego ma na celu pomóc kobietom odnaleźć się w nowej sytuacji, zebrać ponownie siły i ruszyć do przodu wykorzystując pełnię swojego potencjału zawodowego.