Use your heart instead of Wrist

Use your heart instead of Wrist

W ramach projektu zostaną zorganizowane dwie wymiany młodzieżowe – w Portugalii, oraz w Turcji. Projekt ma na celu szerzenie świadomości na temat stosowania przemocy wśród młodzieży oraz zastanowienie się nad sposobami, które mogą pomóc w redukcji tego zjawiska. Projekt kładzie nacisk na sport jako sposób zapobiegania przemocy.

Numer referencyjny

2022-3-PT02-KA152-YOU-000100542

Okres trwania projektu

01.03.2023 – 31.12.2023

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

 W ramach projektu odbędą się 2 mobilności, jedna w Portugalii, i jedna w Turcji. Podczas mobilności uczestnicy:

 • podzielą się doświadczeniami nt. przemocy wśród młodzieży w różnych krajach i kulturach
 • Podczas wizyt studyjnych dowiedzą się o sposobach zapobiegania przemocy bezpośrednio od władz, które się tym zajmują
 • przygotują plakaty o tematyce przemocy, aby po powrocie z mobilności zawiesić je w przestrzeni publicznej swojego kraju
 • Podzielą się dobrymi praktykami nt. przeciwdziałania przemocy w każdym z krajów partnerskich
 • Porozmawiają o biografiach znanych sportowców, którzy dorastali w środowiskach przemocowych
 • Zastanowią się, jak można promować sport, wśród młodzieży szczególnie narażonej na rozładowywanie emocji poprzez przemoc
 • odwiedzą Centrum Młodzieżowe w Duzce, gdzie odbędą się warsztaty, po których uczestnicy będą uprawiać sport wraz z młodzieżą, która przychodzi do Centrum

Co robimy podczas projektu:

 •  Nauczamy młodzież o problemach, które mogą wywołać przemoc 
 •  Pokazujemy młodym ludziom przyczyny stosowania przemocy
 • Rozmawiamy o sposobach zapobiegania przemocy wśród młodzieży 
 • Podnosimy świadomość młodzieży nt. walki z przemocą
 • Podczas mobilności podnosimy świadomość młodzieży, że sport może pomóc w przeciwdziałaniu przemocy
 • Przygotowujemy nowe propozycje redukcji stosowania przemocy wśród młodzieży
 • Szerzymy świadomość nt. uprawiania sportu wśród młodzieży
Associação Libermente

Associação Libermente

Lider projektu

Portugalia

Logo LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner

Polska

ADA COURS ACADEMY

ADA COURS ACADEMY

Partner

Francja

HORIZON POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA CITOYENNETE

HORIZON POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA CITOYENNETE

Partner

Tunezja

The Changemakers

THE CHANGEMAKERS

Partner

Turcja

Asociatia Culturala ARTEC

ASOCIATIA CULTURALA ARTEC

Partner

Rumunia

NIDAL AL-ABBADI CO

NIDAL AL-ABBADI CO

Partner

Jordania

Erasmus+ logo

Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.