Logo projektu Transparency in the third sector

Numer referencyjny projektu:

2023-1-PL01-KA153-YOU-000143303

Czas trwania projektu:

31.12.2023 – 30.08.2025

Transparency in the 3rd sector

Nasz projekt wprowadza narzędzia i dzieli się praktykami przyczyniającymi się do rozwoju i ewolucji organizacji społecznych i osób zaangażowanych w tworzenie ich. Wprowadzenie praktyk biznesowych i technologicznych do III sektora przyczynia się do zwiększenia działań informacyjnych i działania na rzecz budowania społeczności, która jest gotowa wspierać i uczestniczyć w życiu III sektora.

Działania, które przeprowadzimy, będą miały trwały efekt w każdej organizacji, w rezultacie pozwolą organizacjom otworzyć się na nowe ścieżki rozwoju IT. Działania, które chcemy zrealizować, będą miały charakter lokalny, narodowy i międzynarodowy

Co robimy podczas projektu:

 • otwieramy trzeci sektor na zmiany w zakresie transparentności, widoczności, przekazu i dostępności dla różnych grup
 • przełamujemy stereotyp: „prawo nie nakazuje, to nie muszę”
 • pokazujemy benefity płynące z transparentnych i przejrzystych organizacji
 • oferujemy wsparcie dla organizacji, które nie radzą sobie w tym zakresie
 • edukujemy pracowników młodzieżowych w zakresie podejścia do transparentności (wpływa to na ich postrzeganie przez młodzież)
 • zwiększamy docenienie pracy pracowników młodzieżowych i edukatorów poprzez upowszechnianie ich pracy przez społeczeństwo
 • zmieniamy mentalności osób zarządzających organizacjami

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

 • Wizyta przygotowawcza
  Wizyta przygotowawcza będzie bardzo ważnym aspektem całego projektu. Pozwoli odpowiednio przygotować uczestników i organizacje uczestniczące na działania podczas TC.
 • Szkolenie w Polsce
  Odbędzie się w Łodzi, a uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami jak transparentność w trzecim sektorze (potrzeby, dobre praktyki, problemy), widoczność organizacji pozarządowych (perspektywa fundatorów, darczyńców, beneficjentów, zespołu), komunikacja bez barier, podstawy UX/UI. Wezmą także udział w audycie bieżących stron organizacji, przygotowaniu formularzy badań ilościowych (dostosowanych do potrzeb każdej organizacji), wywiadzie pogłębionym (IDI), czy tworzeniu persony użytkowników ich strony.
 • Szkolenie w Turcji
  W ramach tej mobilności uczestnicy otrzymają raport z działań przeprowadzonych w ramach procesu UX  . Zbudują prototypy stron i je przetestują. Zapoznają się z zagadnieniem SEO oraz kampanii Google Ads, a także będą mieli możliwość, monitorowania wyników zbudowanych stron internetowych
 • Działania upowszechniające
  Po zakończeniu każdego ze szkoleń odbędą się działania następcze, które upowszechnią zdobytą wiedzę przez uczestników. Podczas warsztatów lokalnych partnerzy mogą dzielić się wypracowanym przez siebie rezultatami (personą, mapami audytu, wynikami badań, raportami, prototypem strony, ostateczną wersją strony, zdobytą wiedzą podczas szkolenia) . Rozwinięcie technologiczne organizacji i rozpoczęcie działania w zakresie wdrażania narzędzi rodzi również możliwość organizacji do lepszego upowszechniania innych projektów i zapewnieniu ich dostępności dla interesariuszy. Pozwala również na zachęcenie wolontariuszy do rozwoju w tym obszarze, co sprzyja ich rozwojowi społecznemu i zawodowemu.

Do projektu zaangażowani są:

Logo LEVEL UP

LEVEL UP

Lider projektu

Polska

Logo partnera projektu -HELLAS FOR US ASTIKI MI KERDOSKOPIKI MI KYBERNITIKI ETERIA

HELLAS FOR US ASTIKI MI KERDOSKOPIKI MI KYBERNITIKI ETERIA

Partner projektu

Grecja

Logo partnera projektu - CEKDEV INTERNATIONAL EDUCATION AND DEVELOPMENT ACADEMY

CEKDEV INTERNATIONAL EDUCATION AND DEVELOPMENT ACADEMY

Partner projektu

Turcja

Logo partnera projektu - Asociacion de los Estados Generales de los Estudiantes de Europa - Burgos

Asociacion de los Estados Generales de los Estudiantes de Europa - Burgos

Partner projektu

Hiszpania

Logo partnera projektu -Associazione Culturale Usamborgia

Associazione Culturale Usamborgia

Partner projektu

Włochy

Logo partnera projektu- Erasmusplus Hannover

Erasmusplus Hannover

Partner projektu

Niemcy

Logo Europejski Korpus Solidarności

Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Finansowane przez Unie EU