Człowiek wspinający się po schodach kariery

The best start to my career

Projekt wymiany młodzieżowej ma na celu rozwijanie ścieżek zawodowych młodych ludzi, zachęcanie ich do maksymalizacji swojego potencjału na rynku pracy oraz wyposażenie uczestników w narzędzia i zasoby potrzebne do eksplorowania różnych ścieżek kariery. Inicjatywa promuje postawę poszukiwania zawodów zgodnych z ich ambicjami i zainteresowaniami. W projekcie udział weźmie 35 młodych ludzi z Polski, Portugalii, Czech, Chorwacji oraz Rumunii.

Czas trwania projektu: 

01-02-2024 – 31-10-2024

Numer referencyjny projektu

2023-3-PT02-KA152-YOU-000175837

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • wymiana młodzieżowa, podczas której zostaną zrealizowane różnorodne warsztaty, gry, spotkania i prezentacje tematyczne związane z projektem dla 35 osób z 5 krajów oraz wydarzenie upowszechniające,
  • refleksje po projekcie udostępnione na stronie LEVEL UP.

Co robimy podczas projektu:

    • będziemy przeciwdziałać presji kulturowej, płciowej, społecznej i rodzinnej w wyborze kariery zawodowej.
    • pomożemy młodym ludziom zidentyfikować kierunki rozwoju zgodne z ich hobby, marzeniami i ambicjami.
    • promujemy otwartość na rynku pracy oraz możliwości zmiany kwalifikacji zawodowych.
    • podnosimy świadomość na temat programu Erasmus Plus i możliwości, jakie oferuje on dla rozwoju młodych ludzi w zakresie ścieżek zawodowych, jakich chcieliby się podjąć.

 

Do projektu zaangażowani są:

Youth Line Portugal-logo

Youth Line Portugal

Lider projektu

Portugalia

Logo LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner projektu

Polska

Asociația MULTIKULTI

Asociația MULTIKULTI

Partner projektu

Rumunia

EUROTEAM CZECH REPUBLIC, z.s.

EUROTEAM CZECH REPUBLIC, z.s.

Partner projektu

Czechy

Udruga Srednjoškolaca Hrvatske

Udruga Srednjoškolaca Hrvatske

Partner projektu

Chorwacja

Erasmus+ logo

Projekt jest dofinansowany i realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

PL Finansowane przez Unię Europejską